I příjmy z nájmu bytu se přiznávají! Tipy a triky

Šikana

Před přiznáváním daně z příjmů fyzických osob si musíme uvědomit, že i všechny příjmy, které nemáte ze závislé činnosti, jako například příjmy z pronajímání bytu. Pojďme se podívat, jaká pravidla při jejich přiznávání existují a jestli lze uplatnit nějaké slevy.

Nepřiznání se nevyplácí

Nezřídka kdy se stává, že majitel bytu nepřiznává příjmy v dani z příjmů fyzických osob. To se však moc nevyplatím a nelze to tedy doporučit. První je hledisko morální, kdy jde o nezákonnou věc, a navíc to není fair vůči lidem, kteří daň normálně platí. Zadruhé je zde velké riziko, které není radno podcenit. Finanční úřad na vás může přijít mimo jiné díky udání. To může být anonymní a může jej podat kdokoli. Úředníci se každým musí zabývat.  Nejčastěji pak bývají nahlašovateli sami černí podnájemníci, kteří mají s domácím nějaké spory, například ohledně vystěhování. Pokud na vás úřad přijde, většinou vyměřuje daň dle ceny pronájmů, která je obvyklá v dané lokalitě, jelikož většinou u pronájmů na černo chybí písemná smlouva, která by doložila kolik majitel vydělal. Budete tedy platit daň ve výši 15% a navíc se doměřují poplatky z prodlení, které činí REPO sazba ČNB (0,5%) a 8% za rok.

Jak lze snížit daň

Určitě vás zajímá, jak tuto daň snížit. Prvním předpokladem je platba včas. Po započítání obdrženým měsíčních nájmů za daný rok se může základ zdát velice vysoký. Pokud ano – existují zde cesty, jak základ daně snížit. Lze tedy z daně odečíst:

a)       výdaje na zajištění a udržení příjmů – například opravy, výdaje spojené se změnou nájemníka,

b)      odpisy pronajímané nemovitosti, je-li zapsaná v obchodním majetku společenosti nebo živnostníka.

Výdaje pak můžete přiznat buď skutečnou výší nebo paušálem – tak, jak je to pro vás výhodnější

Jak zdanit příjem z pronájmu? Nejsem podnikatel.

Pojďme si říci, jak přesně vlastně udělat ono přiznání, nejsme-li podnikateli a pronajímáme-li nemovitost nebo nemovitosti jen tak. Příjmy daníte dle §9 zákona o daních z příjmů. Nutné je tedy podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Toto přiznání slouží pro výpočet základu daně. Dobré je to, že si nemusíte vůbec zřizovat živnostenské oprávnění. Navíc lze využít paušálních výdajů ve výši 30 % z celkového příjmu.

 

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.