Hledání recese a její průběh

Ekonomika se řídí poněkud pravidelným vzorcem expanze a kontrakce. Ekonomika se obvykle bude neustále rozšiřovat po dobu šesti až 10 let a poté vstoupí do recese po dobu šesti měsíců až dvou let. Bod, kde recese začíná, je známý jako vrchol a bod, kde končí, známý jako koryto. Po korytu se ekonomika opět rozšiřuje k dalšímu vrcholu. Ekonomové nazývají období mezi dvěma vrcholy hospodářským cyklem.

Začátek recese

Když je národ v rané části recese, nikdo neví, jestli je to vlastně recese nebo ne. Ekonomika by se mohla příští den otočit, což by znamenalo, že kontrakce byla jen dočasným poklesem aktivity podél většinou směrem nahoru. Ekonomové nevědí, zda je ekonomika v recesi, dokud nebudou moci shromažďovat data po delší časové období – obvykle šest měsíců nebo více.

Definice recese

Někteří ekonomové a novináři definují recesi jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí (tříměsíční finanční období v roce), ve kterých klesá hrubý domácí produkt (HDP). HDP je hodnota veškerého vykazovaného zboží a služeb produkovaných lidmi a institucemi působícími v dané zemi. Celkový pokles hodnoty zboží a služeb naznačuje, že na většině trhů klesla poptávka. Pokud tomu tak je, znamená to, že společnosti propustily lidi, takže nezaměstnanost vzrostla. Akciový trh je obvykle také ve špatném stavu, když celková hodnota klesá. Obecně je HDP celkem dobrým ukazatelem celkového stavu ekonomiky.

Další ukazatele recese

Ekonomové se však nespoléhají pouze na HDP. Jsou to průběhy expanze a kontrakce v ekonomice. Ekonomové nepřijímají HDP jako nejdůležitější faktor, dávají větší váhu osobnímu příjmu, národní míře zaměstnanosti, prodejům ve zpracovatelském průmyslu a obchodu a průmyslové výrobě. Protože je nezdravé, že je národ v recesi, vlády obecně podniknou kroky k opětovnému rozšíření ekonomiky.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.