Géniové tráví čas raději o samotě: Důvody jsou jasné

einstein

Lidé, již se hodně socializují, se mají mnohem lépe a cítí se šťastnější. Takto alespoň hovoří věda. Studií zabývajících se tímto tématem bychom našli velké množství. Dnešní mladí lidé si mohou užívat volnosti, vztahů, přátel, zkrátka všeho. Většina z nich tak činí, nicméně najdou se i takoví, kteří se spíše ostatních straní. Jedná se nejčastěji o lidi s vysokým intelektem. Ano, právě velmi inteligentní jedinci mají rádi spíše soukromí. Proč? Na to se zaměříme v tomto článku.

Vysoce inteligentní lidé to mají jinak

Právě u géniů je tomu mnohdy jinak. Socializace s přáteli v jejich případě nijak nezvyšuje jejich spokojenost se životem. Naopak, mnohdy dochází ke snížení vlastního štěstí a spokojenosti. I když už Aristoteles hovořil o tom, že člověk je Zoon Politikon, tedy člověk společenský, pro vysoce inteligentní lidi to zkrátka až tak úplně neplatí. Vědci mají celkem 2 vysvětlení této situace.

Otázka evoluce

Vše je jen otázkou vývoje. Vysoce inteligentní lidé se zkrátka stačili velmi rychle adaptovat na prostředí moderní společnosti. Tím pádem pro ně výhody plynoucí ze sociálního pojetí života ztratily onen původní význam. Za tradiční výhody byla považována potrava, přístřešek, ochrana ostatních a další aspekty. Lidé se zkrátka cítí lépe sami, protože žádnou pomoc od ostatních nepotřebují.

Dlouhodobé cíle jsou nejdůležitější

Inteligentní lidé jsou často velmi ambiciózní a chtějí si zkrátka jít za svými často velmi vysokými cíli.Krátkodobé radovánky tedy spíše odkládají, nebo jim nevěnují žádnou pozornost. Spíše by je totiž tyto aktivity rozptylovaly a cíl by se jim vzdaloval. Tito lidé mají tradičně pocit, že s kamarády ztrácejí venku svůj drahocenný čas, který by mohli věnovat práci. Ta je přece z dlouhodobého hlediska důležitější…

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.