Fyzicky pracující lidé budou moci do důchodu dříve

01_duchod

Ačkoliv je v České republice skutečně komplexní a systémová důchodová reforma stále v nedohlednu, jistých změn důchody čas od času doznají. Jednou z takových změn, které nás v blízké budoucnosti pravděpodobně čekají, je možnost dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi vykonávající jisté specifické profese. O jaká zaměstnání půjde, kdy se změny dočkáme a koho konkrétně se dotkne.

Těžká práce není pro každého

Není tajemstvím, že zákonem stanovený věk pro řádný odchod do starobního důchodu se bude v budoucnu zvyšovat. Na první pohled logický argument, že se prodlužuje průměrný věk dožití a také se zvyšuje kvalita života a s ní i doba aktivního života, má svoje omezení. Pokud se současný věk standardního odchodu do důchodu – 65 let – prodlouží v budoucnu někam na úroveň 70 a více let, je na místě položit si otázku, zda je něco takového reálné opravdu u všech povolání.

Zatímco např. u kancelářských profesí nebo jinak duševně pracujících lidí si lze něco takového v zásadě představit, jsou profese, kde to tak snadné není. Sedmdesátiletí horníci nebo dřevorubci jsou přece jen hodně divokou představou.

Popsaný problém navíc není jen hypotézou pro budoucnost. Již nyní je mnoha lidem v náročných povoláních, kteří již nejsou ve vyšším, přesto však stále ne důchodovém, věku schopni toto povolání vykonávat, krácena penze z důvodu předčasného odchodu do důchodu. 

02_duchod

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Zákon v přípravě

V legislativním procesu je nyní návrh zákona, který by měl tento stav napravit a současně systém připravit na budoucnost, která jej pravděpodobně ještě zvýrazní.

Navrhovaný zákon by měl platit pro povolání z tzv. tří a čtvrté kategorie. Ty charakterizuje překračování nejrůznějších hygienických limitů, zvýšené riziko úrazu apod. Jako další příklady lze uvést zedníky, svářeče, některé zdravotní sestry a řadu dalších. Pro lepší představu se jedná o necelý půl milion, tj. asi 10 % z celkového počtu zaměstnanců.

Pro tyto zaměstnance by mělo platit, že za každých 10 odpracovaných let v daném zaměstnání by jim mělo být umožněno odejít do důchodu o jeden rok dříve. Prozatím je počítáno s tím, že zákon vstoupí v platnost v roce 2024. Důležité ale je, že bude platit zpětně, konkrétně 10 let. Části lidí se tak díky tomu zvedne výše důchodu.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.