Finanční správa mimořádně neuplatní pokuty. Koho se to týká?

klávesnice

Letošní rok je rokem význačných změn, ale také jistých nejasností, otázek, zmatků. Nejinak tomu bylo i v případě podání daňového přiznání za rok 2022 a zřízení datových schránek. Podávali jste letos daňové přiznání v papírové formě, přestože máte zřízenou datovou schránku? Nebo jste podali daňové přiznání elektronicky, ale nebylo v požadovaném formátu?

Ještě nikdy podání daňového přiznání nepřineslo tolik pozdvižení, jako tomu bylo letos, a to díky nové povinnosti v souvislosti se zřízením datových schránek. Zprávy a informace ohledně podání přiznání v návaznosti na datovou schránku se měnily takřka ze dne na den. Co platilo včera, bylo druhý den již historií. Nevíte, zda jste podali daňové přiznání na správném tiskopisu či v požadovaném formátu? Nevíte a čekáte, co se bude dít?

Vstřícný krok aneb dobrý skutek pro daňové subjekty

Za běžných okolností v případě podání daňového podání v papírové formě místo elektronické nebo ve špatném formátu, by vám automaticky hrozila pokuta. Vedení Finanční správy rozhodlo, že tuto pokutu finanční úřady po vás nebudou chtít. Ano, v dnešní době se zdá neuvěřitelné. Ale i dobré skutky se dějí, byť jich je jako šafránu. Můžete si tak oddychnout a být v klidu.

Pokutu byste dostali v případě, že jste jako majitelé datových schránek neodevzdali v termínu do 2. května 2023 daňové přiznání povinně, a to elektronicky nebo případně v nesprávném formátu či struktuře. Pokuta bude odpuštěna i těm, kteří mají termín odevzdání daňového přiznání do 2. června 2023 a nebude dodržen správný formát či struktura.

Časté chyby při podání datovou schránkou

Finanční správa zaznamenala chybně podaná daňová přiznání k dani z příjmů fyzických, popřípadě i právnických osob, a to v souvislosti s výrazným rozšířením okruhu osob, kterým po lednu 2023 byla ze zákona zřízena datová schránka. A právě se zpřístupněním datové schránky je povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky, v určeném formátu i struktuře.

Pro řadu to byla zásadní změna, a tak se stalo, že daňové subjekty nejčastěji chybovaly ve způsobu podání, když učinily v papírové formě místo elektronické a v případě elektronického podání v nesprávném formátu, typicky v .pdf místo .xml. Letošní tolerance těchto vad byla zavedena ze strany Finanční správy s ohledem na teze dobré zprávy, které by měly veřejné orgány uplatnit ve vztahu k soukromým osobám, mimo jiné právě též zásadu právní jistoty ve stavu, kdy jsou zaváděny nové povinnosti. Ale pozor, příští rok už tomu tak nebude.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2023/financni-sprava-mimoradne-neuplatni-pokuty

https://www.mesec.cz/aktuality/financni-sprava-odpusti-pokuty-za-nespravne-podane-danove-priznani/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

Náhledové foto: Pixabay