Ekonomické dopady ukrajinské války na Česko

Ukrajina

Válka, kterou začalo svým útokem Rusko, nyní probíhá již dva týdny. Ukrajinci zatím brání svou zemi, zatímco Západ uvalil na agresora bezprecedentní ekonomické sankce a vojensky a humanitárně pomáhá Ukrajině. Jaké ekonomické dopady této války můžeme v Česku v budoucnu pocítit? Na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Pomalejší růst a vyšší inflace

Podle ekonomky Heleny Horské, která se vyjádřila pro web Finmag, můžeme očekávat zpomalení ekonomického růstu. Naopak vyšší hodnoty budou nejspíše aktuální pro míru inflace. Postpandemické oživení ekonomiky je dle Horské přerušeno a bohužel klesne životní úroveň v Evropě. Sankcemi a válkou samotnou se dle ekonomky narušují výrobní řetězce, zejména u energetických surovin, nerostů, chemických látek či obilovin.  Recesi však nejspíše nezažijeme, byť budou sankce vůči Rusku bolestivé i pro nás. Naopak může jít i o příležitost. Některé české firmy mohou dostat nové zakázky ze západu, jelikož západní podnikatelé přijdou o tamní kontrakty.

Záleží na délce konfliktu

Dle ekonoma Dominika Stroukala bude také stěžejní, zda půjde o válku krátkou či dlouhodobou. Západ zaujmul strategii ekonomického sankčního Blitzkriegu, který je svým rozsahem bezprecedentní. Pokud by konflikt trval celý rok, pak by dle ekonoma Stroukala mohlo české HDP meziročně poklesnout až o 5 %. Nyní nejpravděpodobnější variantou je však zpomalení růstu, které by ale nemělo přerůst v recesi. Dle ekonoma však hrajeme o čas a ten bude tedy také rozhodující v tom, jaké ekonomické dopady můžeme čekat. Invaze Ruska trvající více než pár měsíců může vyústit v padesátiprocentní růst cen pohonných hmot a dvacetiprocentním růstem cen potravin. Sankce Západu však doléhají nejvíce na Rusko samotné a je proto pravděpodobné, že bude muset zasednout k jednacímu stolu.

Delší odeznívání vysoké inflace a dopady do energetiky

Analýzu, která byla publikována na webu Finmag doplníme ještě o vyjádření ekonomky Evy Zamrazilové. Ta dodává, že předválečná vysoká inflace bude v Česku odeznívat nejspíše delší dobu než jsme čekali. Střednědobě pak může válka na Ukrajině představovat další ránu světové ekonomice, kterou dva roky tížila globální pandemie. Česká národní banka nejspíše bude muset uvažovat o posilování koruny odprodejem části devizových rezerv. Vláda by pak dle Zamrazilové měla řešit výpadek plynu z Ruska a jeho nahrazení jinými zdroji, abychom, ať již válka dopadne jakkoli a kdykoli, byli nezávislí na Rusko, co se energetiky týče.

Zdroj: https://finmag.penize.cz/penize/432664-jak-ruska-invaze-dopadne-na-cesko-ekonomicke-vyhledy-ocima-expertu

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.