E-neschopenka aneb Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce: to je neschopenka roku 2020

Od roku 2020 už nebudou neschopenky řešeny tak, jak jsme byli léta zvyklý. Od lékaře jsme dostali formulář, který byl potřeba doručit zaměstnavateli, a to co nejdříve po zjištění nemoci. Celý tento proces byl poměrně složitý, protože bylo třeba zapojení nemocného, lékaře, zaměstnavatele a úřadů. E-neschopenka má celý tento proces zjednodušit tak, aby se celý tento informační tok zjednodušil.

Neschopenka v elektronické podobě

Neschopenky, které budou vystavené po 1. lednu 2020 už ze zákona musí mít elektronickou podobu. Je to povinné pro všechny. Zaměstnanec má i nadále povinnost o své nemoci neprodleně informovat zaměstnavatele. To, jakým způsobem to udělá (telefonicky, e-mailem, písemně, osobně), si rozhodne každý zaměstnavatel sám. Zaměstnavatel si pak neschopenku dostane už jen v elektronické podobě od ČSSZ. V rámci online služby, která je nyní dokončována, může zaměstnavatel získat další informace o nemoci svého zaměstnance.

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce

Jediným tištěným dokumentem bude právě Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten se skládá ze tří částí:

  1. Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
  2. Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.
  3. Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

První a třetí část odesílá lékař ČSSZ v elektronické podobě, druhou část dostane vytištěnou zaměstnanec. Zaměstnanec ale tuto část nemusí nikde odevzdávat, slouží pouze pro jeho potřebu (mimo jiné je tam zaznamenána další návštěva u lékaře, vycházky apod.). Zaměstnanec tento „Průkaz“ předkládá případné kontrole ze strany OSSZ.

Lístek na peníze

Potvrzení o trvání nemoci, známé spíše jako „lístek na peníze“, už od roku 2020 taktéž nebudou vystavovány v papírové podobě. Lékař informaci o trvání nemoci posílá elektronicky na OSSZ. Zaměstnavatel se o dalším trvání nemoci dozví prostřednictví zřizované online služby.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.