Dotace na podnikání od úřadu práce

Začínající podnikatelé potřebují do začátku svého byznysu poměrně velké finanční prostředky. Ušetřit tyto peníze a pak jich využít je poměrně složité, a tak není od věci popřemýšlet o nějakém tom spotřebitelském úvěru. Ještě lepší jsou ale dotace pro začínající podnikatele, kterých můžete také bez větších potíží využít. Tyto dotace nabízí přímo úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Konkrétně se jedná o příspěvek na zařízení společensky účelné pracovní pozice.

Co jsou společensky účelná pracovní místa

Hodně důležité je legislativní řešení těchto dotací. Vše je ukotveno v § 113 zákona o zaměstnanosti.  Hlavním cílem úřadů práce je pochopitelně shánění volných pracovních pozic pro lidi, kteří momentálně nemají práci. Zahájení pracovní činnosti tak pro podnikatele nebude nijak náročné. Zaměstnavatel i díky dotacím vytvoří tolik potřebná volná pracovní místa.

Kdo může získat dotaci

Poměrně zásadní je samozřejmě strategie určitého úřadu práce. Obecně platí, že nejčastěji dostávají tuto dotaci podnikatelé, kteří se zabývají nějakým řemeslem. Těch je pochopitelně v celé České republiky nedostatek, a tak je stát musí dotovat, aby se opět naplnily konkrétní potřebné pracovní pozice. S podporou tak mohou počítat především osoby starší 55 let a také lidé, kterým ještě nebylo 25 let, a žádnou stálou práci doposud nezískaly.

Podmínky pro poskytnutí dotace

Hlavní podmínkou pro poskytnutí dotace je pochopitelně evidence na příslušné pobočce úřadu práce. Podnikání musí být přitom hlavní činností. Úřady práce podmiňují získání dotace i dobou výkonu podnikatelské činnosti v době trvání 1 až 2 roky. Samotná výše dotace se bude pohybovat zhruba mezi částkami 30 až 50 000 korun. Maximální výše je stanovena na šestinásobek průměrného výdělku. Do začátku tak můžete získat poměrně solidní finanční prostředky a rozjet svůj byznys.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.