Dopravní přestupky: Zpřísní body i pokuty

Policie

Ministerstvo dopravy České republiky plánuje změny v systému dopravních přestupků a jejich trestání. Má vytvořit jednodušší bodový systém s přísnějšími pokutami. Stejně tak by však novinkou mohl být řidičák od 17 let či řidičák na zkoušku. Jaké další změny ministerstvo plánuje.

Přísnější pokuty za některé přestupky

Nový systém by se měl zaměřit na trestání těch nejzávažnějších přestupků, tedy těch, které často vedou k tragickým nehodám. Dle návrhu by například za jízdu pod vlivem alkoholu mohl být uložen delší zákaz řízení. Pokud by řidič odmítl test na alkohol, hrozil by až tříletý zákaz řízení spolu s pokutou do 75 tisíc korun. Další změnou by mohla být jízda na červenou či vjíždění na železniční přejezd přes výstražná světla. Zde by na místě mohla být uložena pevně stanovená pokuta 5 tisíc korun, ve správním řízení od 7 do 25 tisíc korun.

Vysoká rychlost

Změny by se dle plánované novely zákona o silničním provozu měly týkat také rychlé jízdy. Při překročení o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec by mohla nově hrozit ve správním řízení pokuta až 25 tisíc korun, k tomu ještě 6 trestných bodů. Překročení o 20 km/h v obci či 30 km/h mimo obec by pak platila pevná bloková pokuta ve výši 2500 Kč a 4 trestné body. U překročení rychlosti o 10 km/h pak bude stanovena pevná pokuta na místě ve výši 1500 Kč a 2 trestné body.

Zdroj: Ministerstvo dopravy České republiky

Změna bodového systému

Zjednodušit by se také mohl bodový systém. Zavést by se měly tři sazby bodů za přestupky dle jejich závažnosti. Nyní systém funguje s pěti pásmy, šlo by tedy o značné zjednodušení. V důsledku vypuštění skutků za 7 bodů a místo něj zavedení šestibodového pásma půjde uplatnit pravidlo „dvakrát a dost“. Pásma by mohla být následující:

  • 6 bodů (2x a dost): řízení pod vlivem, vjetí na železniční přejezd, jízda na červenou,
  • 4 body (3x a dost): omezení chodce, nedání přednosti v jízdě, telefonování,
  • 2 body: nezastavení před přechodem, řízení bez profesní způsobilosti.

Dalšími novinkami by dle navrhované novely mohl být takzvaný řidičák na zkoušku pro mladé řidiče, nebo možnost řidičáku od 17 let pro řízení pod dohledem dospělého mentora.

Zdroj: https://www.penize.cz/doprava/435443-zmeny-v-bodovem-systemu-pokuty-budou-az-petinasobne a Ministerstvo dopravy České republiky

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.