Doplatek na bydlení v roce 2019

Výplata

Jde o sociální dávku, kterou náš stát pomáhá těm, kdož na tom jsou se svými příjmy tak špatně, že ne nedokážou zafinancovat plně své bydlení. Pojďme se podívat, jak je to s podmínkami pro získání těchto financí. Jak žádat a kdo má nárok? To se hned dozvíte!

Dávka v hmotné nouzi

Společně s příspěvkem na živobytí a mimořádnou okamžitou pomocí patří tato sociální dávka do skupiny dávek v hmotné nouzi. Pro žadatele je tedy klíčové, zda si nedokáže zajistit základní životní potřeby svými majetkovými a sociálními poměry.  Nezaměňujme však doplatek na bydlení s příspěvkem na bydlení. Druhý jmenovaný se vyplácí lidem s nízkými příjmy, kteří však nemusí být v hmotné nouzi. Doplatek na bydlení se tak týká těch, kdo by nedokázali financovat své bydlení ani s příspěvkem.

Kdy máte nárok?

Chcete-li dávku získat, musíte o ni zažádat na úřadu práce Poté se budou posuzovat dvě kritéria. Musíte být (jako jednotlivec nebo jako domácnost) v hmotné nouzi a zároveň musíte splňovat kritéria zisku příspěvku na živobytí. Doplatek se pak vyplácí v takové výši, aby po zaplacení nákladů na bydlení zbylo dotyčnému alespoň částka na živobytí. Ta se stanovuje individuálně. Vychází se vždy u Životního a existenčního minima.

Existenční a životní minimum

První zmíněné minimum dělá tento rok 2200 Kč. Jde o částku, který by měla zajistit jídlo a ostatní potřeby k přežití. Životní minimu je pak o něco vyšší a zahrnuje náklady na jídlo, oblečení a hygienu. V roce 2019 dělá:

a)          3410 Kč – na jednotlivce,

b)          3140 Kč – na 1. dospělého v domácnosti,

c)           2830 Kč – na druhého dospělého,

d)          1740 Kč – na dítě do 6 let,

e)           2140 Kč – na dítě od 6 do 15 let,

f)            2450 Kč – na dítě od 15 do 26 let.

Výše tohoto životního minima se tedy vyvíjí od toho, kdo v domácnosti žije. K výpočtu můžete použít kalkulačku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.