Dědění nemovitosti – nebezpečí zneužití vašich údajů

Právo

Pokud vám zemřel váš blízký či jiná osoba, po které dědíte v rámci dědického řízení, pak zpozorněte. Je-li součástí pozůstalosti i nemovitost, což je zcela běžné, pak jsou u katastru nemovitosti vedeny citlivé informace o celém dědickém řízení. Na katastru nemovitostí je totiž uloženo dědické usnesení včetně citlivých údajů.

Katastr má informace nejen o nemovitosti

Tyto informace a citlivé údaje, které obsahuje dědické usnesení však neobsahují jen informace o děděné nemovitosti, kvůli kterým se na katastru nachází. Naopak. Usnesení zdaleka nezahrnuje jen je. V dědickém usnesení můžeme najít zůstatek účtu, informace o obrazech a dalších sběratelských předmětech, autech či podílech ve společnostech. To vše včetně hodnoty a zejména údajů o osobách, které tyto věci zdědily.

Katastr je veřejný, informace získá každý

Katastr nemovitostí je veřejným seznamem. Vede jej katastrální úřad. Právě tento zpřístupní dané dokumenty, včetně dědického usnesení, všem, kdo o to požádají. Z praxe pak plyne, že takové situace mohou vést až ke ztrátě nebo znehodnocení majetku. Jde tedy o vcelku znatelný problém, který zasahuje do práv na soukromí občanů, byť na zákonném základě. Je totiž snadné se cestou zpřístupnění dokumentů informovat o majetkových a jiných poměrech osob, které jsou v dědickém usnesení zmíněny. Katastrální úřad zpřístupní informaci každému na požádání. Nezkoumá oprávněný zájem.

Informace se dají zneužít

Informace, které obsahují listiny založené v katastru nemovitostí tak mohou být vcelku jednoduše zneužity. Často může jít o potřebné informace pro podvodníky či dokonce vyděrače, kteří mohou v katastru zkoumat nemovitost od nemovitosti, až něco nenajdou. Dalším rizikem je rozšíření vašich majetkových poměrů mezi širší okolí či cizí lidi. I v takových případech to může mít negativní vliv na vaše rodinné či jiné vztahy. Bohužel může jít v řadě případů o vážný problém. Katastr je však veřejný, a proto jde o zcela legální nahlížení a vyhledávání informací.

 

Zdroj: Tisková zpráva Advokátní kanceláře Polverini a Strnad ze dne 3. února 2022
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.