Datové schránky automaticky pro OSVČ a další, co to bude znamenat

Pošta

Do této doby používaly datové schránky zejména obchodní společnosti a u fyzických osob ti, kdož měli takovou povinnost dle zákona. Pro ostatní byly datové schránky dobrovolné. Nyní se však okruh povinných subjektů, respektive osob, kterým bude zřízena datová schránka, zvýší. Kdo bude mít nově tuto službu a co to pro ně znamená?

OSVČ a velká část osob

Datové schránky upravuje zákon o elektronických úkonech, tento čeká novela, která nabude účinnosti od prvního dne příštího roku. V zákoně se novelou rozšiřuje okruh osob, kterým bude schránka automaticky zřízena. Všem podnikatelům, kteří ji ještě nemají, bude automaticky zřízena. Tedy zejména OSVČ. U právnických osob nově spolkům, nadacím, společenstvím vlastníků jednotek či obecně prospěšným společnostem. Pokud se bavíme o nepodnikatelích, pak bude datová schránka automaticky zřízena těm, kteří použijí prostředek pro elektronickou identifikaci, například bankovní identitu, k určitým úkonům – například k daňovému přiznání. Stejně tak například, když skrze tuto identitu zažádáte o obnovení řidičáku.

Existuje povinnost schránku používat?

Dejme tomu, že výše uvedené osobě je datová schránka dle zákona automaticky zřízena. Musí ji tato užívat? Ne vždy, je zde možnost ji vypnout, tedy znepřístupnit ji. Toto mohou však udělat pouze nepodnikatelé. Všechny podnikající fyzické osoby – tedy typicky OSVČ – a právnické osoby musí datovou schránku používat. Půjde tedy o primární doručovací adresu pro styk s veřejnou mocí.

Co když datovou schránku nepoužijete

Nejlépe to jde vidět například na daňovém přiznání. Dle zákona totiž máte povinnost podávat jej prostřednictvím datové schránky, protože tato vám byla automaticky zřízena a nemáte ji znepřístupněnou. Pokud však podáte daňové přiznání v listinné podobě, vyzve vás finanční úřad nejprve k nápravě. Nebude-li však vada opravena, finanční úřad má pravomoc uložit vám pokutu ve výši jednoho tisíce korun.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/datova-schranka-posta-fikce-doruceni.A220922_092514_viteze_daja, https://www.lidovky.cz/byznys/datove-schranky-datova-schranka-povinne-ziskaji-od-ledna-dva-miliony-lidi-cestu-do-prusvihu.A220922_192123_ln_ekonomika_vag

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.