Daňový přeplatek: Pravidla a termíny pro vrácení daně z příjmu

peníze

Pokud jste odevzdali daňové přiznání v předstihu, neboť jste chtěli díky tomu dříve obdržet přeplatek, který vám vznikl, tak skutečnost se má trochu jinak. Kdy a za jakých podmínek vám finanční úřad pošle peníze?

Pakliže jste podali daňové přiznání a vznikl vám přeplatek, kdy můžete čekat jeho vrácení od finančního úřadu? Jaké jsou termíny pro vrácení přeplatku?

Termíny pro odevzdání daňového přiznání

Kdo podává daňové přiznání v listinné podobě, můžete tak učinit nejpozději do 9. dubna 2024. Termín byl sice do 2. dubna 2024, ale do výše uvedeného data je odevzdání daňového přiznání bez sankce, tj. bez uložení pokuty. Až do 2. května 2024 je možné podat daňové přiznání elektronicky. Pakliže vaše daňové přiznání podává daňový poradce či advokát, termín pro jeho podání končí 1. července 2024, stejně jako je tomu v případě poplatníků, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Lhůty pro vrácení přeplatku na dani

Proč, když odevzdáte daňové přiznání se značným předstihem, nedostanete v rámci přeplatku peníze od finančního úřadu dříve? Jde o to, že dle zákona má finanční úřad na vrácení přeplatku 30 dní od jeho vzniku. Avšak pozor! Tato lhůta se začíná počítat až od začátku dubna, tj. od konce základní lhůty pro podání daňového přiznání. Proč tomu tak je? Přeplatky se začínají zpracovávat a vyplácet až po uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Letos tedy nejdříve po 2. dubnu. Přeplatek bude vyplacen nejpozději na začátku května. Pakliže podáváte přiznání elektronicky, kdy je termín odevzdání do 2. května, přeplatek bude v tomto případě vyplacen nejpozději na začátku června.

Výše vráceného přeplatku

Dle zákona vrací finanční úřad pouze přeplatky vyšší než 200 Kč. Pokud máte nedoplatek na jiném druhu daně, použije finanční úřad váš přeplatek nejdříve k jeho uhrazení.

TIP: Jiné termíny však mohou platit v zahraničí. Věděli jste, že existují firmy, které vám pomohou vrátit daně ze zahranící? Daně v Nizozemsku řeší mimo jiné i firma Tj-legal.czTj-legal.cz.

Zdroj: https://www.penize.cz/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/439785-preplatek-na-dani-kdy-prijde-pravidla-pro-vraceni-dane-z-prijmu

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2024/financni-urady-prijaly-1-6-milionu-dan-priz-temer-milion-elektronicky

Náhledové foto: Pixabay