Daně a pojistné při přivýdělku vedle zaměstnání

Daně

Dnes se zaměříme na problematiku, kterou u nás zná určitě velké množství zaměstnanců. Jde o případy, kdy zaměstnanec zaměstnaný na klasickou pracovní smlouvu má vedle tohoto hlavního zaměstnání ještě další přivýdělek. Ten pak může mít formu práce na další pracovní smlouvu, na dohodu či může jít o podnikání. Jaké daně a pojistné musíte platit v jednotlivých případech?

Režim pojistného a zdanění přivýdělků

Pokud platíte daň z příjmů a pojistné z vašeho hlavního zaměstnání, ještě to neznamená, že u dalších aktivit jste těchto povinností zbaveni. Naopak. Z druhého příjmů ze závislé činnosti (pracovní smlouva nebo práce na dohodu), jakož i ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání), musíte odvádět pojistné i platit daně. Právní úprava však tyto přivýdělky daňově zvýhodňuje. Například u práce na dohodu s odměnou do určitého limitu nebo podnikání při zaměstnání.

Práce na dohodu

Práce na dohodu může být na základě dvou dohod. První je dohoda o provedení práce, druhá o pracovní činnosti. U dohody o provedení práce se sociální a zdravotní pojištění neplatí, je-li hrubá odměna za měsíc 10 tisíc korun a méně. U práce na dohodu o pracovní činnosti platíte pojistné, přesáhne-li hrubá odměna částku 3500 Kč včetně. Daň z příjmů se však u těchto dohod platí vždy. Sleva na poplatníka je totiž u zaměstnance vyčerpána již v rámci jeho hlavního zaměstnání.

Druhé zaměstnání na zkrácený úvazek

Možností také je, že zaměstnanec má druhé zaměstnání, taktéž na základě pracovní smlouvy, ale jeho úvazek je zkrácený. V tomto případě zaměstnance odvádí z hrubé mzdy pojistné i daň z příjmu. Sociální pojištění je 6,5 %ˇz hrubé mzdy a zdravotní pojištění 4,5 %. Daň z příjmu je pak 15 % z hrubé mzdy. Efektivně je však často zdanění u druhého zaměstnání vyšší, jelikož v rámci hlavního zaměstnání zaměstnanec čerpá daňové slevy. Pokud má zaměstnanec dvě pracovní smlouvy, musí za každý rok podávat daňové přiznání.

Podnikání

Pokud zaměstnanec vedle svého dosavadního zaměstnání ještě podniká v rámci samostatné výdělečné činnosti, pak jde o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Musí odvádět sociální i zdravotní pojištění z jeho skutečného vyměřovacího základu, což je polovina daňového základu. Jde o rozdíl oproti hlavní samostatné výdělečné činnosti, kde minimální vyměřovací základ musí být dodržen. Pokud je hrubý zisk do limitu, který je pro rok 2022 nastaven na částku 93 387 Kč za rok, pak podnikatel nemusí platit sociální pojištění. Tito zaměstnanci, kteří mají vedlejší podnikání musí každý rok odevzdávat daňové přiznání a také přehledy pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/dane/zamestnanec-prijmy-dan-odvody-privydelek-2022.A220516_095224_p_dane_sov, https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/dane-a-privydelek-kdy-musite-podat-danove-priznani-1382845

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.