Daň z nemovitých věcí v roce 2022

01_dane

Jste povinnými osobami k placení daně z nemovitých věcí? Pak určitě zbystřete. Řekneme si, jak postupovat, pokud ji musíte letos zaplatit. Jaká jsou pravidla pro ty, kdo ji platí poprvé? A co dělat, když ji platíte již několikátým rokem?

Kdy podáváte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Pokud jste v roce 2021 získali nemovitost, ať již koupí, darem či třeba dědictvím, pak musíte do konce ledna 2022 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Povinnost se vztahuje na všechny, kdo nabyli pozemek, stavbu, bytovou jednotku či nebytovou jednotku. Přiznání dále podávají ty osoby, které na svém pozemku zaevidovali krajinný prvek či ti majitelé nemovitostí, u kterých v roce 2021 došlo k přístavbě, nástavbě nebo částečné likvidaci a tím pádem došlo k změně druhu nebo výměry pozemku, nebo zvýšení nadzemního podlaží. Stejně tak musí podávat přiznání ti, kdož nemovitost darovali, prodali či jinak pozbyli. Jen však v tom případě, kdy dále vlastní ještě jinou nemovitost v daném kraji, za kterou platí daň. Pokud jste pozbyli jedinou nebo všechny své nemovitosti v kraji, jen informujte finanční úřad daného kraje.

Když už jste daňové přiznání v minulosti podávali

Pokud jste ono daňové přiznání v minulosti za některý z minulých let podávali, pak nic podávat na rok 2022 nemusíte. To platí také v těch případech, kdy došlo jen ke změně koeficientu, který stanoví obec, nebo ke změně průměrné ceny pozemku. Finanční úřad tyto změny automaticky zohledňuje.

Dokdy a jak přiznání podat

Posledním dnem, ve kterém lze podat přiznání, je 31. leden tohoto roku.  Můžete to učinit několika způsoby. Papírový formulář lze odevzdat na finančním úřadě nebo jej zašlete poštou. Můžete použít i formulář elektronický. Ten najdete na serveru MOJE daně. Elektronicky se k dani jde přiznat i bez datové schránky či elektronického klíče.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-na-dan-z-nemovitych-veci-v-roce-2022/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.