Daň z nemovitosti: Pozor na termín splatnosti

nemovitost

Jste vlastníkem nemovitosti? Jak to bude s placením v letošním roce? Finanční úřady začaly s rozesíláním pokynů ohledně platby daně z nemovitých věcí na rok 2023. Do kdy a jak zaplatit? Kdo je naopak osvobozen od platby?

V ČR vlastní nemovitost okolo osmdesáti procent osob. Povinnost platby daně z nemovitosti musí platit všichni majitelé nemovitostí i některých pozemků. Informaci o výši daně obdrží každý, koho se to týká od finančního úřadu. Jakým způsobem se dozvíte o výši daně?

Informace o výši daně

Je hned několik způsobů, jak můžete obdržet zprávu o výši daně z nemovitých věcí. Záleží, o jakou konkrétní službu neboli možnost poplatník zažádal. U poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude informace a úhrada jako doposud standardně v souladu s podmínkami České pošty. Poplatníci nevyužívající SIPO obdrží informace e-mailem. Kdo má zřízenou datovou schránku a nepřihlásil se k žádné výše uvedené možnosti, obdrží potřebné informace prostřednictvím datovky. Kdo má zřízenou DIS+, zobrazí se mu údaje pro platbu daně z nemovitosti na portálu MOJE daně v sekci „nastavení a informace o subjektu“. Informace by měl každý obdržet v průběhu prvního týdne v květnu.

A v neposlední řadě fyzické osoby, které nemají ani jednu z výše uvedených variant, obdrží potřebné údaje poštou se složenkou typu A pro možnost úhrady. Poštovní poukázky budou postupně rozesílány, a to nejpozději do 25. května 2023.

Jak a do kdy zaplatit

Pokud vaše daň z nemovitosti nepřesahuje 5 000 Kč, tak je povinnost zaplacení do 31. května 2023. Pokud máte daň vyšší jak 5 000 Kč, je zde možnost rozložení do dvou splátek, kdy první musíte uhradit do 31. května 2023 a druhou do 30. listopadu 2023.

U poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude úhrada provedena standardně v souladu s podmínkami České pošty. Pro nové vlastníky nemovitostí, na které se vztahuje letošní povinnost platby daně z nemovitosti, je tato možnost reálná, pokud se k této službě přihlásili do 31. ledna 2023. Další možnost úhrady je bankovním převodem nebo složenkou typu A. Potřebná čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věci jsou rovněž zveřejněna na portálu finanční správy.

Osvobození od platby daně z nemovitosti

Pokud vlastníte určitý typ lesů nebo vodní plochu a nechováte v ní ryby, pak se vás tato daň netýká. Rovněž tak od platby daně jsou osvobozeny nemovitosti, které slouží neziskovým organizacím, jako jsou například školy, muzea, knihovny, sociální a zdravotnická zařízení a další typy nemovitého majetku.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/financni-sprava-zacala-rozesilat-inf-placeni-dnv2023

https://www.finance.cz/novinky/financni-urad-posila-informace-k-dani-z-nemovitosti-do-kdy-dan-zaplatit/

Náhledové foto: Unsplash