Další koronavirový semestr – jak bude na podzim vypadat výuka na Vysokých školách

01_VS

S dramatickým nárůstem nových případů onemocnění virem covid-19 se začíná diskutovat i opětovné zavedení restriktivních opatření. Mezi ně patří i omezení v oblasti vzdělávání. Kromě toho, že i na akademické půdě bude samozřejmě vyžadováno dodržování základních opatření typu roušek či častého mytí rukou, si mohou vysoké školy dovolit být v tomto ohledu na rozdíl od škol základních a středních přece jen flexibilnější. Podoba výuky v podzimním semestru se tak  může do jisté míry lišit školu od školy či fakultu od fakulty. I tak se lze nicméně podobu výuky pokusit odhadnout.

Názory se různí

Do podzimu, který bude opět ve znamení koronaviru, jdou jednotlivé školy s různými strategiemi. Zatímco např. Vysoká škola ekonomická počítá s tím, že výuka bude probíhat v zásadě klasicky, tj. prezenčně s dodržením přísných hygienických opatření, Univerzita Palackého v Olomouci, resp. její právnická fakulta, bude veškerou výuku realizovat distančně.

Zvláště velké školy, typicky pražská Univerzita Karlova, ponechají (alespoň prozatím) rozhodnutí o opatřeních včetně zavedení distanční výuky na vedení jednotlivých fakult, případně kateder. Složitější situaci mají ty fakulty, kde se studenti neobejdou bez laboratoří a jiných praktických částí výuky. S tím, jak bude druhá vlna epidemie Českou republikou postupovat lze nicméně očekávat, že distanční výuka začne brzy v novém semestru převažovat nad prezenční.

01_VS

Zdroj obrázku: Pixabay.com

A co koleje?

Možná ještě rizikovější prostředí než přednáškové sály představují studentské koleje. Jen těžko lze zajistit, aby se zde studenti nesetkávali. Často jde navíc o setkání opravdu družná. Omezení prezenční výuky by mělo omezit i počet studentů na kolejích a i v tomto ohledu by tak distanční výuka zapůsobila pozitivně. V zahraničí je distanční výuka za současné situace preferovaným způsobem komunikace vyučujících se studenty a využívá jí většina univerzit, včetně těch nejznámějších jako je univerzita v Cambridge.

Lze tedy očekávat, že podstatná část přednášek a cvičení se přesune do virtuálního prostředí s tím, že studenti budou do škol docházet na individuální konzultace nebo setkání v malých skupinách. Za přísných hygienických opatření se bude konat praktická část výuky a omezena bude činnost studentských organizací či spolků stejně jako běžný kolejní život.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.