Co všechno má přinést vládní úsporný balíček

Petr Fiala

Vláda ve čtvrtek 11. května v 11:55 oznámila zamýšlený balíček opatření a novel zákonů, které mají státu ušetřit či naopak přinést desítky miliard korun ročně. Vláda se tak snaží bojovat s neutěšeným stavem veřejných financí. Co vše vláda představila a kde bude peníze brát?

Kolik mají opatření ušetřit peněz

Vláda představila svou kampaň Česko ve formě. Má jít o ozdravný balíček, který přivede do státního rozpočtu více prostředků a zároveň má ušetřit státní výdaje. To má vyřešit současný tristní stav veřejného hospodaření státu. Než se podíváme na konkrétní opatření, je dobré se podívat, kolik celkově mají opatření prostředků generovat. V roce 2024 to má být 94 miliard korun navíc, za rok 2024 a 2025 pak dohromady 147,5 miliardy korun navíc. Tyto hodnoty se pak skládají jak ze snižování výdajů, tak zvyšování příjmů státního rozpočtu. Vláda se přitom chlubí, že úspory jsou vyšší než nové příjmy státu. Konkrétně by pro rok 2024 mělo platit, že úspory budou představovat 62 miliard (66%) a nové příjmy 32 miliard (34 %). V souhrnu v letech 2024 a 2025 by pak měl být poměr 53 % úspor a 47 % nových příjmů.

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky

Oblasti úsporného balíčku

Úsporný balíček se pak má týkat hlavně následujících oblastí. Jde o národní dotace firmám, důchodovou reformu, daň z přidané hodnoty, spotřební daně z neřestí, daně z příjmů fyzických a právnických osob a daně z nemovitých věcí. Ministerstvo financí vybralo následující oblasti zejména kvůli tomu, že je zde dle ní přebujelý dotační byznys, máme podprůměrnou sazbu daně z příjmů právnických osob ve srovnání s EU a podprůměrné příjmy z daně nemovitostí. Cílem je také zpřehlednění daňového prostředí, zjednodušení DPH a podobně.

Konkrétní opatření, která balíček přinese

Co vše má tedy balíček přinést? Snížení výdajů má přinést zejména seškrtání národních dotací, úspory na provozu státu, snížení objemu platů ve veřejné sféře a snížení ostatních výdajů. Příjmy pak mají vzrůst v návaznosti na následující opatření. Má dojít ke zvýšení daní pro právnické osoby na 21 % ze současných 19 %, ke zvýšení odvodů OSVČ v letech 2024 až 2026, opětovného zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 %, zvýšení daně z nemovitostí až na dvojnásobek, růstu spotřebních daní z tabáku, lihu a hazardu, ke zrušení 22 daňových výjimek (například sleva na dani pro studenta, sleva na dani pro manželku, školkovné a podobně). Dále má také dojít k úpravě daní pro fyzické osoby. Do vyšší sazby (23 %) by měli nově spadat lidé s trojnásobkem průměrné mzdy (nikoli až lidé se čtyřnásobkem). Zavedou se také odvody z dohody o provedení práce a DPH by měla v budoucnu mít jen dvě sazby.

Zdroj: Tisková konference Vlády ČR ze dne 11. května 2023, https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/duchodova-reforma-konsolidacni-balicek-vlada-predstaveni.A230511_052950_domaci_kop, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-predstavila-ozdravny-plan-pro-verejne-finance-cesko-ve-forme-205388/, Tisková zpráva Ministerstva financí ČR pro Ozdravný balíček (dostupné zde: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-05-18_Ozdravny-balicek.pdf), https://www.novinky.cz/clanek/domaci-prehledne-co-obsahuje-konsolidacni-balicek-vlady-40431290#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest219_novinky_na_pozici_1_varC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Náhledové foto – Úřad vlády ČR