Co vše říká zákon o pojistné smlouvě

Pojistná smlouva

Zákon o pojistné smlouvě je poměrně důležitou úpravou, která řeší veškeré okolnosti týkající se jakýchkoli pojistných smluv. Jedná se o zákon č. 37/2004 Sb.. Řeší se v něm vztahy jednotlivých účastníků pojištění a také podmínky pro provozování činnosti týkající se provozování živnost v tomto oboru a také na pojistném trhu. Řídí se jím i podmínky likvidátorů a zprostředkovatelů pojištění. My se zaměříme na jeho jednotlivé součásti. Informace se mohou stoprocentně hodit úplně každému, kdo má s pojištěním co dočinění.

Pojistná smlouva a její definice

Zákon se hodí před uzavřením každé pojistné smlouvy. Jak ji definovat? Jedná se v podstatě o smlouvu týkající se finančních služeb, ve které se pojistník mimo jiné zavazuje věřiteli v tom, že bude hradit stanovenou sumu do přesně stanoveného data. Ke smlouvě se váže většinou také pojištění odpovědnosti za škodu a mnohé další záležitosti. Písemná smlouva musí přesně definovat jak pojistitele, tak i pojistníka. Oběma stranám podpisem smlouvy prakticky vznikají práva a povinnosti, jež jim ukládá.

Zákon se vyplatí znát!

Před uzavřením pojistné smlouvy se vyplatí zákon znát, Ať už plánujete jakékoli uzavírání smluv, rozhodně si vše pohodlně přečtěte a podívejte se, co vlastně podepisujete. V současné době byl samotný zákon několikrát novelizován, a to jak v letech 2014, 2015, tak i v letošním roce. Mnozí lidé bohužel narazí v momentu, kdy chtějí zrušit své pojištění. Právě pojišťovna mnohdy nechce  ukončení smlouvy ani slyšet.

Problematický zánik pojistné smlouvy

Poměrně typickou specialitou tohoto zákona je například situace, která se vztahuje k ukončení pojistné smlouvy. Zaniknout může uplynutím doby uzavření. Pokud se ale k pojistce vtahuje prolongační doložka, je nutné smlouvu vypovědět v době 6 týdnů před jejím ukončením.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.