Co špatného ukázala maďarská regulace cen paliv

Pohonné hmoty

Když šly ceny pohonných hmot v celé Evropě nahoru, maďarská vláda tyto ceny zastropovala. Následně byla dávána tato regulace cen paliv mnohými za vzor i v České republice. Česko k tomuto kroku nepřistoupilo. Nyní cenová regulace Maďarska ukazuje, proč nebyla ideálním krokem.

Co přinesla regulace v Maďarsku

Na trhu s pohonnými hmotami se v Maďarsku staly dvě situace. Na jedné straně přišla regulace státu, která zastropovala ceny pohonných hmot, na druhé přišla přeshraniční turistika za levnějším benzinem a naftou. V důsledku cenové regulace také někteří výrobci oznámí, že prodávat za dlouhodobě zastropovanou cenu nebudou, nevyplatí se jim to. Krátí se marže a často cena nepokryje ani náklady. Snižuje se tedy nabídka, přitom poptávka je vyšší. Díky cenám i díky přeshraniční turistice. Existuje zde tedy propast mezi nabídkou a poptávkou, kterou nelze uspokojit.

Vysoké marže společností a rafinerií

V takových krizových obdobích platí, že společnosti, které vstupují na trh, kompenzují nejistý budoucí vývoj zvýšením marží. Například maďarská MOL group, která ovládá 44 % maďarského trhu s palivy zvyšovala svou marži, tím i koncové ceny. U MOLu je to o to paradoxnější, že tato společnost vyrábí a zpracovává paliva z ruské ropy, která se v měsících po ruské agresi prodávala s výraznými slevami. Prostor pro zlevnění pohonných hmot zde tedy byl, přesto začaly ceny růst.

Omezování prodeje pohonných hmot

V prvních týdnech cenové regulace maďarské vlády začaly společnosti samy omezovat prodej zlevněných pohonných hmot, a to z jednoduchého důvodu. Poptávka po pohonných hmotách se zvýšila na takovou úroveň, že nabídka ji nemohla uspokojit. To se dělo ze dvou důvodů. Prvním je cenová turistika z ostatních zemí, například ze Slovenska, druhým pak fakt, že v době, kdy se ještě nevědělo, jak dlouho bude cenová regulace trvat, se Maďaři snažili při tankování levnými pohonnými hmotami předzásobit. O zvýšené poptávce pak hovoří i statistiky. V dubnu 2022 čísla ukazují až 20 % nárůst poptávky. Maďarská vláda na toto musela reagovat různými opatřeními, například finanční pomocí čerpacím stanicím, zmrazením splátkových kalendářů a zvýhodněním úvěrů. Svou regulací tak dostala vláda trh do takové nerovnováhy, kdy sama musela opatřeními pomáhat těm, kteří na zastropování cen dopláceli.

Zdroj: https://finmag.penize.cz/politika/436125-katastrofa-madarske-regulace-cen-paliv-orban-ukazuje-cestu-do-pekel, https://www.kurzy.cz/zpravy/664493-regulace-cen-pohonnych-hmot-v-madarsku/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.