Co přináší změny občanského zákoníku

Právo pro podnikatele

Právě od dnešního dne, tj. 1. července 2020, se mění některá podstatná ustanovení občanského zákoníku, tedy nejdůležitějšího uceleného zákona upravující soukromoprávní poměry. Novela se dotýká zejména úpravy zakládání společenství vlastníků jednotek, předkupního práva u nemovitostí či smluvní pokuty u nájmu. Na změny se dnes podíváme. Pojďme na to!

Smluvní pokuta u nájmu

Do této chvíle nešlo sjednat smluvní pokutu ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Nyní je však možné sjednat si tuto pokutu v nájemní smlouvě. Do této doby se pro účely smluvní pokuty (avšak charakter těchto institutů není zcela totožný) používala takzvaná jistota čili kauce. Novela zavádí, že lze sjednat smluvní pokutu či ji kombinovat s jistotou. Celková výše součtu jistoty (kauce) a pokuty však nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájmu, přičemž nesejde na tom, zda jde o kombinaci těchto institutů nebo se zvolí jen jeden.

Předkupní právo

Dále se občanský zákoník mění tak, že vlastníci části nemovitosti, kteří se tohoto podílu chtějí zbavit, nemají povinnost přednostně nabízet podíl ostatním spoluvlastníkům. Ve vztahu k těmto případům se tak ruší takzvané předkupní právo. Vlastníte-li tedy ještě s někým (ve spoluvlastnictví) například rodinný dům, chatu či chalupu, nemusíte při prodeji svého podílu primárně nabízet podíl druhému či dalším spoluvlastníkům a můžete jej volně nabízet komukoli. Jedinou výjimku tvoří vlastníci, kteří k podílu přišli dědictvím.

Společenství vlastníků jednotek

Toto společenství (dále jen SVJ) je od dnešního dne možné založit schválením stanov většinou hlasů. Toto schválení musí být ve formě notářského zápisu. Změny stanov však již tuto formu nepotřebují. Většina vlastníků také bude mít pravomoc měnit pravidla u společných prostor. Jak se tedy novela dotkne SVJ? Například do této doby bylo potřeba k vybudování výtahu v době souhlas všech vlastníků. Nyní však stačí jen zmíněná většina.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.