Co když vám šéf nechce povolit dovolenou

Dovolená

Pokud oznámíte zaměstnavateli svůj záměr dovolené, automaticky to nemusí znamenat, že vám bude vyhověno a dostanete v práci volno. Dnes si rozebereme situace, kdy vám šéf dovolenou neschválí a volno z práce neudělí. Na co máte v daných případech nárok, a z jakého důvodu vám zaměstnavatel může nepovolit čerpání dovolené?

Dovolenou určuje zaměstnavatel

Někdy, zejména, když je domlouvání dovolené s šéfem bezproblémové, se zapomíná, že dle zákona určuje čerpání dovolené zaměstnance zaměstnavatel. Ten určí, kdy máte volno a kdy nikoli. Jedinou výjimku tvoří čerpání dovolené, které vznikla zaměstnanci v minulém kalendářním roce. V praxi to však samozřejmě funguje tak, že přijdete k zaměstnavateli a požádáte ho o konkrétní termín čerpání dovolené. Zaměstnanec však nemá právo na čerpání dovolené v konkrétním termínu nebo v termínu, který si zvolí.

Zákoník práce chrání i zaměstnance

Zákon však myslí i na vás, zaměstnance jakožto slabší stranu. Předpis stanoví, že při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Žádost zaměstnance o konkrétní termín by tedy neměla být zaměstnavatelem odmítnuta bez důvodu či dle sympatií.

Určení dovolené jako právní jednání zaměstnavatele

Dle zákona má zaměstnavatel povinnost určit dovolenou. Zaměstnanec naopak nikoli. Zaměstnavatel tak činí rozhodnutím, které doručí konkrétnímu pracovníkovi, a to předem alespoň 14 dní před dovolenou, pokud se se zaměstnancem nedohodnou na kratší době. Toto rozhodnutí musí mít písemnou formu. Je-li například sděleno jen ústně, jde o neplatné právní jednání. Neposlechne-li zaměstnanec, nemůže zaměstnavatel vynutit čerpání a hodnotit to jako nedodržení povinností. Na druhou stranu, zákon chrání zaměstnance. Nedodržení písemné formy se tak nemůže dovolávat zaměstnavatel. Například v situacích, kdy jen sdělí, že má být čerpána dovolená a následně vytkne zaměstnanci proč není na pracovišti, vždyť mu čerpání dovolené nenařídil písemně. Neplatnosti se totiž nemůže dovolat ten, kdo ji způsobil.

Alespoň část dovolené dva týdny v kuse

Dále zákoník práce stanoví, že pokud zaměstnavatel poskytuje dovolenou zaměstnanci po částech, musí alespoň jedna tato část činit alespoň dva týdny v kuse.

Zdroj: zákon. č 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/cerpani-dovolene-–-kdo-ji-urcuje-a-za-jakych-podmi/, https://www.penize.cz/pracovni-pomer/434524-cerpani-dovolene-jaka-jsou-pravidla-a-na-co-mam-narok

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.