Co když máte nárok na invalidní i starobní důchod

Invalidní vozík

Pokud jste invalidní důchodce, nebo vám alespoň nárok na invalidní důchod vznikl, a zároveň vám vznikl nebo vznikne nárok na důchod starobní, je dobré znát pravidla, jak se tento souběh nároků řeší. Který z důchodů budete nadále pobírat? Co je výhodnější?

Souběh obou důchodů není možný

Invalidní důchod nahrazuje příjem jedince, který má dlouhodobě sníženou pracovní schopnost vzhledem k jeho zkušenostem, vzdělaní a podobně, a to minimálně o 35 %. Jeho pobírání je možné, splní-li žadatel příslušnou dobu pojištění a je-li invalidním shledán lékařem. Nárok na výplatu invalidního důchodu však zaniká dovršením 65 let věku invalidního důchodce. Tímto dnem také vzniká nárok na důchod starobní. Tímto dnem také vzniká nárok na výplatu starobního důchodu starobního, a to ve stejné výši, jakou činil důchod invalidní.

Důchod stejný jako invalidní, ale můžete požádat o přepočet

Invalidní důchod zanikne a vznikne nárok na starobní důchod. Ten bude však stejný jako invalidní důchod. Výpočet starobního důchodu tedy neprobíhá. Důchodce však může požádat ČSSZ, aby mu starobní důchod vypočítala. Pokud mu bude vypočtený starobní důchod vyšší než přeměněný invalidní, pak bude pobírat tento. Pohoršit si tímto procesem však nemůže.

Kdy je lepší přejít na starobní důchod

Máte tedy dvě možnosti, spokojit se se starobním důchodem, který je přeměněný invalidní důchod s tím, že je ve stejné výši, jako předchozí invalidní, nebo si nechat vypočítat reálný starobní důchod dle vašich předchozích výdělků, a pokud bude vyšší pobírat jej. Zpravidla platí, že příjemci invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně mají vyšší starobní důchod než přeměněný důchod pro invalidy. Pro invalidy prvního a druhého stupně je také potřeba poznamenat, že tyto dva stupně (tedy vyjma invalidity třetího stupně) nejsou náhradní dobou pojištění. Pokud při těchto důchodech nepracujete, nesplňujete za danou dobu pojištění, které by se vám počítalo ke starobnímu důchodu. I na to je potřeba myslet.

Zdroj: Zákon č. 155/1995 SB., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, https://www.mpsv.cz/invalidni-duchody, https://dumfinanci.cz/clanky/6621-poradna-mam-invalidni-duchod-budu-ho-mit-i-se-starobnim-duchodem/

Náhledové foto – Pixabay