Co jste možná nevěděli o sepisování závěti

Každý člověk má samozřejmě právo se rozhodnout, jak bude s jeho majetkem naloženo po smrti. V souvislosti s tím každoročně vzrůstá počet lidí, kteří svou poslední vůli sepíší prostřednictvím závěti za přítomnosti notáře. Tím předcházejí případným hádkám mezi pozůstalými a jasně určí, komu bude jaká část majetku odkázána. Co dalšího jste možná nevěděli o závěti jako takové?

Buď vlastní rukou nebo za přítomnosti svědků

Pokud je závěť sepsaná vlastní rukou zesnulého s jedinečným rukopisem, není o jeho pravosti sebemenší pochyb. Jestli však člověk sepíše závěť pomocí počítače nebo psacího stroje, musí tak učinit za přítomnosti alespoň dvou očitých svědků. Ani pak ovšem není v dědickém řízení vyhráno. Takové závěti jsou často napadány s tím, že zesnulý podepisoval pod nátlakem a nebo byl v dané době nesvéprávný. Nutno podotknout, že druhá strana u soudu mnohdy uspěje.

V rámci dědického řízení můžete převzít dluhy

Když dojde k úmrtí blízkého člena vaší rodiny a vy po něm chcete zdědit majetek, samozřejmě s tím přijímáte i břímě dluhů, které po čas života nastřádal. Ty však mohou od roku 2014 překročit cenu majetku a proto je dobré kontaktovat notáře a požádat jej o výhradu soupisu majetku, abyste případným potížím včas předešli.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Notáře si ve většině případů vybíráte sami

V České republice se profesi notáře aktuálně věnuje přibližně 450 lidí, což případným zájemcům o jejich služby dává šanci na výběr. Notáře si totiž ve většině případů vybíráte sami podle sympatií, zkušeností a recenzí předchozích klientů. Neplatí to jen v případě řízení o pozůstalosti, kdy notáře vybírá soud, aby tak zajistil nestrannost a objektivitu konečného rozhodnutí.

Závěť je nad všechny ostatní pravidla

Existuje zákonná posloupnost dědického řízení, podle níž mají někteří pozůstalí větší nárok na majetek než ti ostatní. Pokud ovšem zesnulý před svou smrtí sepíše závěť, stává se dokument nadřazený všem ostatním pravidlům. Přesto však někteří lidé nemohou být z dědického řízení vyloučeni. Nepominutelným dědicem je potomek zesnulého a když se z jakéhokoli důvodu stane, že na něj rodič v poslední vůli zapomene, díl majetku musejí získat alespoň jejich potomci.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.