Co je zápůjčka

Pojem zápůjčka je dnes poměrně často skloňovaný, čemuž se fakticky nelze divit. Může za to nový občanský zákoník, který s sebou přináší spoustu zajímavých změn. Pokud tedy budete podle tohoto zákoníku žádat o peníze, pak nebudete potřebovat nic jiného než zápůjčku. S jiným označením zákoník nepočítá. Slovo zápůjčka má své kořeny v minulosti, kdy se tento termín využíval poměrně běžně. K přetřesu přišel ale opět od roku 2014, tedy od 1. ledna, kdy začal platit nový zákoník. Podívejme se tedy na zápůjčku poněkud podrobněji.

Jaký je význam slova zápůjčka

Jak již bylo řečeno, slovo zápůjčka je v podstatě synonymem pro slovo půjčka. Jde tedy o stejné pojmenování, které určuje vztah mezi dvěma stranami, jimiž jsou dlužník a věřitel. Jedná se tedy o zapůjčení čehokoli. Většinou jde logicky o finanční sumy. Důležitá je i smlouva o zápůjčce, která může a nemusí být platná. Musí být logicky sepsána a je zapotřebí, aby v ní byly uvede veškeré důležité informace o věřiteli i dlužníkovi a také další data týkající se splacení úvěru, respektive částek, po kterých je třeba splácet.

Termín zapůjčitel

Určitě je vhodné upozornit na termín zapůjčitel, který alternuje pojem věřitel. V každém případě se jedná o osobu nebo společnost poskytující určitou finanční sumu dlužníkovi. Pokud se rozhodnete uzavírat půjčky s jakýmikoli bankovními nebo nebankovními institucemi, určitě se tohoto termínu nebojte. Jedná se jen o jakési slovíčkaření, které by vás nemělo zastavit. Realizujete-li půjčku nebo zápůjčku, je úplně jedno.

A co výpovědní lhůta?

U jakékoli zápůjčky je velmi důležitá i výpovědní lhůta. Ta by měla být uvedena ve smlouvě o zápůjčce. Když tomu tak není, automaticky se jedná o 6 týdnů od poskytnutí konkrétního úvěru. Teprve po uplynutí této doby je možné smlouvu o zápůjčce vypovědět. Tento fakt by si měl dlužník uvědomit.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.