Co je srážková daň

Srážková daň

Srážková daň patří mezi nejznámější daně, které se vztahují na občany ČR. Konkrétně se jedná o zvláštní sazbu daně, jež je využívána ke zdanění přímo u samotného zdroje. Odvést ji musí tedy subjekt, který je plátcem příjmu. Ne všechny příjmy je sice nezbytné uvádět přímo na daňovém přiznání, nicméně většinou se jedná o zcela nezbytnou záležitost, bez které se žádný podnikající subjekt neobejde.

Na které příjmy se srážková daň vztahuje

První, co vás bude pravděpodobně zajímat, je to, jaká je konkrétní výše srážkové daně. Jedná se o přesně stanovenou sazbu, a to dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Její celkový výše činí 15 %. Týká se následujících záležitostí.

–          příjmů pocházejících z kapitálového majetku – podílů na ziscích, úroků bank či dividend z dluhopisů

–          příjmů z výhry, jež nejsou od danění osvobozeny

–          konkrétních příjmů z autorských honorářů do sumy 10 000 Kč

–          příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do sumy 10 000 Kč

–          dávek pocházejících z penzijního připojištění se státním příspěvkem, jenž se nedaní

–          plnění z konkrétního soukromého životního pojištění

–          ostatních příjmů podle platného zákona o daních z příjmů

Jak provést výpočet srážkové daně?

Vypočítat srážkovou daň je poměrně jednoduché. Vy jako zaměstnanec to ovšem řešit rozhodně nemusíte, jelikož ji za vás uhradí zaměstnavatel. Vezme se kompletně celá částka a z ní je odpočítáno oněch zmiňovaných 15 %. Výslednou sumu budete muset uhradit příslušené pobočce finančního úřadu.

Vrácení srážkové daně v případě dohody o provedení práce

Ještě nedávno nebylo vrácení srážkové daně umožněno. Když peníze získal stát, zkrátka již nebylo možné je dostat zpátky. Jestliže máte minimální příjem do 10 000 korun pocházející z dohody o provedení práce, můžete jednoduše zažádat o navrácení srážkové daně.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.