Co je měnová politika

Měnová politika spočívá v procesu navrhování, oznamování a provádění plánu opatření přijatých centrální bankou, měnovou radou nebo jiným příslušným měnovým orgánem země, která kontroluje množství peněz v ekonomice a kanály, kterými nové peníze je dodáván. Měnová politika spočívá v řízení peněžních zásob a úrokových sazeb, jejichž cílem je dosažení makroekonomických cílů, jako je kontrola inflace, spotřeby, růstu a likvidity. Toho je dosahováno opatřeními, jako je změna úrokové sazby, nákup nebo prodej státních dluhopisů, regulace směnných kurzů a změna množství peněžních bank, které je třeba udržovat jako rezervy.

Porozumění měnové politice

Ekonomové, analytici, investoři a finanční experti na celém světě dychtivě očekávají zprávy o měnové politice a výsledky schůzek, na nichž se rozhoduje o měnové politice. Takový vývoj má dlouhodobý dopad na celkovou ekonomiku, stejně tak i na konkrétní průmyslový sektor nebo trh. Měnová politika je formulována na základě vstupů získaných z různých zdrojů. Například měnová autorita se může zabývat makroekonomickými čísly, jako je HDP a inflace, tempy růstu specifické pro dané odvětví a související čísla, stejně tak výsledky průzkumu organizací od vlády a dalších důvěryhodných zdrojů.

Měnová politika spolupracuje s jinými druhy řízení

Měnové orgány obvykle dostávají politické mandáty, aby dosáhly stabilního růstu hrubého domácího produktu (HDP), udržovaly nízké míry nezaměstnanosti a udržovaly směnné kurzy a míry inflace v předvídatelném rozmezí. Měnová politika může být použita v kombinaci s fiskální politikou nebo jako alternativa k fiskální politice, která k řízení ekonomiky používá daně, vládní půjčky a výdaje.

Hlavní úkol měnové politiky

Jeho hlavní úlohou je půjčovat poslední možnost, poskytovat bankám likviditu a sloužit jako regulátor bank, aby se předešlo selháním bank a panice v sektoru finančních služeb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *