Co dělat, když nechcete zdědit dluhy

Peníze

Dnes se budeme věnovat praktickému tématu, které se může hodit každému. Jde totiž o situaci, kdy po zemřelém zůstanou zejména dluhy. Jak se můžete, jako dědic zachovat, abyste se nedostal do zůstavitelových dluhů? Jaké máte možnosti?

Základní poznatek: Dluhy se dědí!

Možná si to někdo neuvědomuje. Přeci, když se řekne dědictví, vybaví se nám majetek zesnulé osoby. Funguje to však i “naopak”. Stejně tak mohou totiž dědicové zdědit dluhy po zemřelém. A vůbec nevadí, že o nich nevěděli. Může jít tedy i o utajované dluhy, přičemž není rozhodné, o jaké dluhy jde.

Krok č. 1: Zjistěte si vše o pozůstalosti

Základní věcí by mělo být prozkoumání situace. Vše si o pozůstalosti (to co po zemřelém zůstalo, majetek i dluhy) zjistěte.  Víte-li, že součástí pozůstalosti jsou dluhy ale i majetek, kterého je více (tj. dluhy nepřevyšují majetek), pak si můžete u soudu vyžádat žádost o vyhledání dluhů a věřitelů. Když se nikdo další nenajde, víte, že můžete dědit, protože se z pozůstalosti mohou uspokojit dluhy a ještě vám něco zbyde.

Krok č. 2: Výhrada soupisu

Potřebujete k tomu uplatnit výhradu soupisu dle občanského zákoníku. Tím se určí celková výše jmění a omezí se vaše odpovědnost za dluhy. Maximálně tedy budete hradit dluhy do výše vašeho dědického podílu.

Další možnost: Odmítnutí dědictví

Pokud zjistíte, že vzhledem k zadlužení zůstavitele nechcete být dědice, a nechcete tedy dědictví přijmout, zákon vám dává možnost dědictví odmítnout. Zde musíte však mít na paměti, že se k odmítnutí váže lhůta. Výslovně se musíte v dědické řízení vyjádřit, že dědictví odmítáte do 1 měsíce ode dne, kdy jste byli informováni o vašem dědickém nároku. Nedodržíte-li tuto lhůtu (lze ji však v řízení kvůli závažným důvodům prodloužit), platí, že jste dědictví přijali. Odmítnete-li však platně, vztahuje se to na celé dědictví. Nelze si tedy vybrat, že něco odmítnete a něco naopak přijmete.

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.