Chcete zrušit povinné ručení? Nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá

Povinné ručení

Povinné ručení patří mezi první záležitosti, které ihned po nákupu vozidla musíte vyřídit. Často vám ho vyřídí přímo zaměstnanec autobazaru, abyste do nového auta mohli ihned nasednout a vyrazit na cestu. Jak totiž udává zákon, bez platného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se v provozu pohybovat nesmíte. Co ale dělat, když s cenou povinného ručení, kterou vám prodejce sjednal, nejste spokojeni? Pak je na místě pojištění zrušit a vybrat si jinou nabídku. Za jakých podmínek k tomu může dojít?

Na vypovězení smlouvy máte dva měsíce

Každá smlouva má svá pravidla, a to platí i pro tu, kterou jste uzavřeli se svou pojišťovnou. Znamená to, že jakmile se k povinnému ručení uvážete, nemůžete ho zrušit jen tak, kdy se vám zlíbí. Jestliže se dostanete do situace, kterou jsme popsali v úvodu, máte na vypovězení smlouvy dva měsíce od jejího uzavření. Výpověď je nutné dodat písemně s tím, že pojišťovna má na její zpracování osm dní od jejího vyřízení. Mezitím si samozřejmě musíte vyřídit pojištění nové, a to tak, aby na to staré přímo navazovalo.

Počkejte na konec pojistného období

Jestliže nestihnete pojištění zrušit do dvou měsíců, nabízí se také možnost počkat do doby, než vám bude pojistné období končit. Smlouva se zpravidla uzavírá na jeden rok, je ale možné si povinné ručení vyřídit na tři nebo šest měsíců. Oznámení o ukončení smlouvy je třeba odeslat v rámci šesti týdnů předcházejících datu, kdy bude smlouva končit. Jinak by došlo k jejímu automatickému obnovení, a to i v případě, že byste pojištění nezaplatili. Po několika upomínkách bez vaší reakce by pojišťovna povinné ručení sice zrušila, nicméně museli byste zaplatit  penále za takzvané „přechodné období“. 

I změna výše pojistného je dobrý důvod

Finanční trh se neustále vyvíjí a spolu s ním i podmínky pojištění. Jestliže pojišťovna upraví parametry vaší pojistky, máte právo s nimi nesouhlasit a na základě toho vaše pojištění zrušit, a to do měsíce ode dne, kdy se o změně dozvíte. Než se přihlásíte k jiné pojišťovně, nezapomeňte si udělat online výpočet povinného ručení, a to například prostřednictvím portálu Povinneruceni.biz. Nabídky si zde totiž můžete vzájemně porovnat, díky čemuž si rovnou vyberete tu nejvýhodnější a vyhnete se tomu, že byste pojištění za pár měsíců chtěli rušit.

Když dojde k odcizení, likvidaci či prodeji vozidla

Je logické, že nebudete platit povinné ručení na auto, které nemáte. Z toho důvodu máte povinnost o takových okolnostech pojišťovně podat hlášení, aby mohla podniknout patřičné kroky. Opět se musí jednat o písemnou žádost o ukončení pojistné smlouvy, která bude zrušena v den doručení tohoto dokumentu nebo vyřazení vozidla z evidence. Mimo to k ní musíte přiložit také:

  • kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu, kde vyznačíte změnu vlastníka,
  • policejní protokol o odcizení auta,
  • nebo dokladem o vyřazení z evidence vozidel.

Tři měsíce od oznámení pojistné události

Poslední situace, kdy je možné zrušit povinné ručení, nastává po oznámení pojistné události. Dnem jejího nahlášení se odstartuje tříměsíční lhůta, během které můžete jak vy, tak i pojišťovna odstoupit od vaší pojistné smlouvy. K samotnému zrušení pak obvykle dochází v rámci měsíce od doručení výpovědi. 

Dohoda není jistota

Chtěli byste zrušit povinné ručení, i když se nenacházíte v žádné z výše uvedených situací? Pak ještě existuje možnost ukončení smlouvy na základě dohody s pojišťovnou. Na ni se však nevyplatí spoléhat, protože se nejedná o variantu, kterou by měli poskytovatelé povinného ručení zrovna v lásce.

Ať už je důvod ukončení vaší smlouvy jakýkoliv, vždy je potřeba podat písemnou žádost, která bude obsahovat vaše jméno či obchodní název, rodné číslo nebo IČ a také adresu či sídlo. Nezapomeňte uvést ani číslo pojistné smlouvy a informace o vozidle, na které se vztahuje (tovární značku, druh, model, registrační značku a VIN) a také důvod vypovězení smlouvy. Vše samozřejmě zakončete aktuálním datem a vaším podpisem.

Zdroj náhledového obrázku: Pexels.com

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.