Chcete si přivydělat? Jak bude vypadat zdanění pracovních dohod v roce 2023

práce

Příjmy z pracovních dohody představují pro řadu lidí vítaný způsob vylepšení domácího rozpočtu. V současné době všudypřítomného zdražování to platí dvojnásob. Pro každého, kdo se v příštím roce rozhodne pro tuto cestu potom platí, že by se měl seznámit s pravidly, která se v roce 2023 týkají danění tohoto typu příjmů, stejně jako účasti na nemocenském pojištění.

Pro koho jsou pracovní dohody určeny?

Pracovní dohody, tj. dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, mohou využívat jak penzisté nebo studenti, tak zaměstnanci či osoby samostatně výdělečně činné. Způsob zdanění a výše účasti na pojištění jsou potom dány konkrétní situací.

práce

Foto: Pixabay

Danění příjmů

Peníze vyplacené v souvislosti s pracovní dohodou samozřejmě podléhají dani z příjmů. Pozor je však třeba dát na uplatňování slevy na dani. Slevu na poplatníka lze uplatňovat pouze v případě, že zaměstnanec pracuje jen na základě některé z dohod. V případě, že člověk podává daňové přiznání u zaměstnavatele, u nějž má hlavní pracovní poměr, z přivýdělku nelze slevu na poplatníka uplatňovat. V takovém případě nebudou lidé platit daň z příjmu do hrubé měsíční odměny ve výši 17 100 Kč.

Samozřejmě platí, že pokud má člověk alespoň v jednom měsíci v roce příjem od dvou zaměstnavatelů a z odměn odváděl zálohovou daň z příjmu, daňové přiznání si musí podat sám a nemůže to požadovat po žádném ze zaměstnavatelů.

Nemocenské a sociální pojištění

V případě nemocenského a sociálního pojištění je třeba brát v potaz limity činící pro následující rok 10 000 Kč měsíční odměny v případě dohody o provedení práce a 4 000 Kč v případě dohody o pracovní činnosti. Do tohoto limitu nevzniká povinnost platby nemocenského a sociálního pojištění.

Práce do tohoto limitu se však logicky nezapočítává do posuzování nároku na důchod. Práce „na dohodu“ tak není výhodná pro ty, kdo ještě nemají vyřešený svůj důchod nebo se jim do něj nezapočítává např. hlavní zaměstnání.

Zdroje informací: https://www.finak.cz/zdaneni-pracovnich-dohod-v-roce-2023/

https://www.kurzy.cz/zpravy/678491-zdaneni-pracovnich-dohod-v-roce-2023/

https://www.mazars.cz/Domovska-stranka/Prehledy/Mazars-v-mediich/Archiv/Kdy-musi-zamestnanec-podat-danove-priznani-sam

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.