ČEZu poklesl zisk o plných 90 procent

01_elektricke_vedeni

Hospodářské výsledky společnosti ČEZ za první pololetí ukázaly v meziročním srovnání na dramatický pokles čistého zisku. Ten klesl v porovnání s prvním pololetím roku 2020 téměř o 90 procent. Za poklesem stojí nicméně objektivní důvody a ten je v zásadě v souladu s tím, že ČEZ se stejně jako celý energetický sektor nachází ve fázi jisté transformace související s opouštěním emisním zdrojů či alespoň se stále obtížnějšími podmínky pro jejich provozování.

První pololetí roku 2021

Nejprve trochu čísel pro ty, kdo jsou zběhlí ve firemní ekonomice: o poklesu čistého zisku, který v prvním pololetí letošního roku činil 1,6 miliardy korun již řeč byla, provozní výnosy narostly na 108,2 miliardy korun (kladná změna o 2 procenta) a údaj EBITDA, tj. zisk před odpisy, klesl na 31,6 miliardy korun (o 18 procent). Pokles čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy činil 31 procent.

Jaké jsou ony mimořádné vlivy?

Významným vlivem, který ovlivňuje hospodářské výsledky firem z energetického sektoru, je stále komplikovanější fungování uhelných zdrojů. Ambiciózní plán Evropské unie na přechod k nízkoemisní energetice a nevyhnutelně se blížící konec uhlí coby zdroje energie znamená mimo jiné i významný pokles tržní hodnoty Severočeských dolů. Právě ten se i na poklesu zisku mateřské firmy podílel významnou měrou.

ČEZ na měnící se strukturu energetiky samozřejmě reaguje a pokračuje ve svém programu nazvaném Čistá Energie Zítřka, v jehož rámci snižuje své celkové emise a přechází na moderní obnovitelné zdroje energie. Tento přechod je promítnut i do investičních plánů, podle kterých chce společnost do roku 2030 investovat až 500 miliard korun.

01_obnovitelne_zdroje

Foto: Pixabay

Pozitivní výhled

ČEZ však zaznamenal i dobré zprávy, prodej bulharských aktiv a následné arbitráže, kterých se společnost účastní, slibují, že z Bulharska odejde s kladnou bilancí. Dobrou zprávou je pro firmu i růst prodeje energií (11 procent u elektrické energie a 20 procent u plynu). Spotřeba energie se nyní vrátila na před-pandemickou úroveň v roce 2019.

Investoři tak jen na základě informace o čistém zisku v prvním pololetí letošního roku o cenu akcií ČEZu nemusí mít vážnější obavy.

Zdroj informací: https://www.e15.cz/byznys/zisk-cez-klesl-mezirocne-az-o-90-procent-duvodem-je-boj-proti-klimaticke-zmene-1382729

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.