Český občan získal od státu 6,5 milionu za nezákonné stíhání

soud

Když neoprávněné trestní stíhání přivodilo českému občanovi ztrátu pracovní příležitosti, začal bojovat za spravedlnost. Desetiletá právní bitva nakonec vyústila v historicky nejvyšší individuální náhradu škody ve výši přes 6,5 milionu Kč. 

Špatné rozhodnutí

Český občan, který byl odborníkem ve svém oboru, se ocitl v zlomové životní situaci poté, co byl nespravedlivě více než čtyři roky nezákonně trestně stíháný. Výsledkem bylo zmaření jeho nadějí na novou pracovní pozici a devastace jeho kariéry. Tato kauza ukázala, že rozhodnutí státu může mít nečekané a dalekosáhlé následky.

Desetileté úsilí a konečně úspěch

Po více než deseti letech neúnavného boje se podařilo poškozenému dosáhnout spravedlnosti. Soud pravomocně přiznal náhradu majetkové újmy ve výši více než 6,5 milionu Kč, kterou stát následně v červnu vyplatil. Tato náhrada byla nejen za  jeho ztracený příjem, ale také za dlouhodobý stres, který tento nezákonný proces způsobil.

Nezákonné trestní stíhání z podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku, které trvalo téměř čtyři roky, mělo totiž fatální následky na život poškozeného. Nakonec bylo toto trestní stíhání ukončeno, s odůvodněním, že se jednalo o neúmyslný trestný čin. Jeho kariéra však už byla v koncích. Výběrové řízení, které úspěšně absolvoval, mu mělo otevřít nové dveře, ale stíhání způsobilo, že firma od něj upustila.

Poté, co bylo trestní stíhání zastaveno, se poškozený obrátil na stát s požadavkem na kompenzaci za finanční ztráty způsobené zmařením příležitosti k nástupu do nové pozice.

Advokátní kancelář Polverini Strnad

V tomto náročném právním boji hrála klíčovou roli advokátní kancelář Polverini Strnad. Jejich zástupce, advokát Pavel Strnad, situaci okomentoval slovy: „Tato kauza ukázala, jak velký dopad mají neoprávněné právní kroky na osobní i pracovní život jednotlivce. Poškozený byl zbaven příležitosti nástupu do nové pracovní pozice a jeho kariéra byla zničena.“

„Poté, co byla jeho žaloba soudem prvního stupně dvakrát zamítnuta, podařilo se nám po podání druhého odvolání dosáhnout přiznání náhrady ušlého zisku ve výši přes 6,5 milionu Kč – tedy nejvyšší částky, která byla dosud soudy z titulu náhrady škody přiznána,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Zdroje info: Autor, ak-ps.eu

Náhledové foto: Pixabay