02_turow

Česká republika žaluje Polsko kvůli dolu

Česká vláda se rozhodla k podání žaloby na Polsko, neboť to podle ní poškozuje české občany v souvislosti s plánovaným rozšířením obřího hnědouhelného dolu Turów. Po dlouhotrvajících jednáních nebyly obě strany schopné nalézt řešení sporu a Česko se tak na společný návrh Ministerstev zahraničí a životního prostředí a s podporou Libereckého kraje obrátí na Soudní dvůr EU. Co konkrétně vadí české straně a co od Polska požaduje?

Důl za humny

Hnědouhelný důl Turów se nachází v malém výběžku polského území v těsném sousedství s českými a německými hranicemi. Na německé straně je z větších měst nejblíže Žitava, na té české Liberec. Z Liberce je to k dolu asi 15 km, ze Žitavy ještě o něco blíže. Česká i Německá strana se obávají, že rozšíření dolu ohrozí čistotu vodních zdrojů v jeho okolí a zhorší kvalitu ovzduší.

Jednání, která obě ministerstva s polskou stranou v posledních měsících vedla se neproměnila v žádný reálný výsledek a proto se česká strana rozhodla pro tento poměrně radikální krok. Předmětem žaloby je především fakt, že byla porušena práva českých občanů, kterým nebyla umožněna účast v procesu povolovacího řízení a také to, že české straně nebyla poskytnuta potřebná dokumentace.

Na české straně vznikla též petice proti rozšíření dolu Turów podepsaná 13 000 lidmi. Na jejím základě vyzval Evropský parlament, který se s ní ztotožnil, Evropskou komisi ke zvážení právních kroků proti Polsku.

01_turow

Zdroj obrázku: Wikimedia Commons

Dohoda je stále možná

Jednání obou tran budou stále pokračovat bez ohledu na to, že Česko podává žalobu. Pokud by došlo k dohodě, žaloba bude stažena. Do té doby ale Česká republika žádá soud, aby v rámci předběžného pozastavil do vynesení rozsudku v dole Turów těžbu.

Uvidíme tedy, zda a v jakém rozsahu dojde k naplnění požadavků České republiky ať již v rámci jednání s Polskou stranou, anebo ze strany soudního dvora.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *