Cena elektřiny půjde výrazně nahoru, plyn naopak zlevní

Schopnost vycházet s penězi bude pro mnoho rodin od počátku ledna zase o něco složitější. Cena elektřiny totiž v drtivé většině případů výrazně vzroste, a to průměru o 2 000 korun ročně. Nejtvrdší dopady bude mít zdražení na domácností, které elektřinou nejen svítí, ale také topí nebo ohřívají vodu. Rodiny z opačného pólu naopak zvýšení cen nepocítí natolik rapidně, postihne je „pouze“ v řádech sto korun ročně. Odběratelé plynu mohou naopak jásat.

S cenou elektřiny pomůže fixace

Na úvod musíme říci, že zdražení elektřiny se netýká úplně všech dodavatelů na českém trhu. Kupříkladu společnosti PRE nebo MND českým médiím dopředu sdělily, že v průběhu topné sezóny nehodlají na současných cenách vůbec nic měnit. Klienti ostatních společností však takové štěstí nemají. Pokud ovšem i tak chtějí ušetřit, mohou se uchýlit k zafixování ceny. To však neznamená, že se celková částka při vyúčtování nemůže měnit.

Při zafixování platíte po dobu až tří let budou platit stejnou částku za silovou elektřinu, jíž ovlivňuje sám dodavatel. Zbylá část, která je regulovaná a v konečném součtu tvoří přibližně 50 % (patří sem například platba za distribuci nebo příspěvek na obnovitelné zdroje), se může lišit. Nutno ovšem podotknout, že Energetický regulační úřad přistupuje ke zvyšování cen jen velmi mírnou formou. Za příští rok je odhadováno jen o nějakých 0,7 %, což na faktuře v podstatě ani nepoznáte.

Fixace ceny elektřiny pro určité období je jistě efektivním způsobem, jak ušetřit peníze, nicméně po uplynutí stanovené lhůty vás může střet s realitou poněkud překvapit. Ceny elektřiny totiž během oněch tří let stále porostou.

Zvyšování cen elektřiny je následkem vypouštění škodlivých látek do ovzduší (uhelné elektrárny), za což musejí firmy platit nemalé částky.

Domácnosti topící plynem si naopak výrazně polepší

Abychom v tomto článku ovšem nekomentovali jen samá negativa, vrhneme se také k mnohem veselejšímu tématu. Takové ceny plynu, které nejsou zatíženy emisními povolenkami, v příštím roce počítají s výraznými úsporami svých odběratelů. Kupříkladu domácnosti, které jsou plynem vytápěny, ušetří ročně klidně i víc než dva tisíce korun. Lidé využívající plyn jen na vaření, žádnou změnu prakticky nepocítí.

Cena plynu se pak samozřejmě liší v závislosti na distribuční oblasti nebo konkrétním dodavateli. Uveďme si příklad. Při nízké spotřebě plynu maximálně 80 kubíků ročně si nejlépe povedou klienti Pražské plynárenské, jejichž roční platby klesnou o 0,2 0 % na 2 277 Kč. Vyšší objem plynu (kolem tří tisíc kubíků) pak u zmíněné společnosti ročně vyjde v průměru na 36 774 Kč, tedy o celých 5 % méně.

Naopak nejvíce za plyn zaplatí klienti distribuční společnosti E. ON, a to 2505 Kč při spotřebě nižší a 40 679 Kč při spotřebě vyšší. Ceny jsou stále nejvyšší na trhu i přesto, že meziročně klesnou o pět procent.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.