Blíží se vysvědčení: Ti, kteří chtěli, vše zvládli

Učitelka

Letošní koronavirem hodně poznamenaný školní rok končí. Žáci se už těší na prázdniny a učitelé i rodiče bilancují. Distanční výuku si takřka nikdo nepřál a školám rozhodně v mnohém neprospěla. Snad mimo to, že se možná zjednoduší výklad a do jisté míry oseká učivo. Tak jako tak je třeba se pozastavit u toho, jak děti fungovaly ve škole po skončení lockdownu a také nad samotnými známkami, jimiž budu ohodnocené na vysvědčení.

Pokud chtěli, zvládali

Velmi jednoduše pomocí tohoto souvětí lze situaci v kostce zhodnotit. Distanční výuka byla zpočátku nepřipravená, nicméně postupem času se vše dalo do pořádku. Většina pedagogů se dokázala tomuto nechtěnému fenoménu přizpůsobit. Jen bohužel neměli na žáky žádný bič. Písemné práce tak mnohdy psali rodiče nebo si je děti posílali po sociálních sítích. O to horší pak byl pro takovéto jedince návrat do školy. Nestíhal. Ti, kteří byli při online výuce poctiví, se bez problémů vrátili a dokázali fungovat.

Dětem se jen nechce

Přesně tak. Nejde o to, že by současné generace byly nějak intelektuálně zaostalejší. Naopak, skýtají se jim ještě větší možnosti. Přesto to vypadá, že tomu tak je. Na vině je hlavně to, že se žákům prostě nechce. Vidí především zábavu, jsou materiálně většinou velmi dobře zabezpečeni a rodiče na ně mají minimum času. Důvodů spousta. Základem byla, je a bude výchova. Jednoznačně.

Vysvědčení jako reálný odraz úrovně dětí

Máte strach, že vysvědčení bude distanční výukou nějak zkresleno. Nemělo by být. Učitelé si i za krátkou dobu pobytu dětí ve škole byli schopni reálně ověřit, jak na tom které děti jsou. Známek mají většinou dost k tomu, aby byli maximálně objektivní. Tedy hovořím za většinu pedagogů. Jsou i tací, již si udělali z koronavýuky prázdniny. Příští školní rok ale snad už proběhne tak, jak by měl.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.