Alespoň tyto pojistky mějte sjednané vždy

Mnoho lidí rozporuje výhodnost sjednání některých pojištění, nebo dokonce zpochybňuje pojistky vůbec. Minimálně u některých pojištění je otázka, do jaké míry jsou obecně výhodné. My si však dnes ukážeme tři druhy pojištění, které by měl pro svou vlastní finanční jistotu a bezpečí mít sjednaný každý, respektive každá domácnost. Pojďme tedy na to!

Životní pojištění

Toto klasické a nejrozšířenější pojištění je určitě alfou a omegou. Dopadá totiž na situace, kdy je nepochybné, že smrt či úraz nebo nemoc, negativně ovlivní chod domácnosti a její příjmy. Výše vaší sjednané pojistné částky by tak měla pokrýt tento výpadek. Právě proto je nejdůležitější vždy dobře nastavit výši pojištění. Nejlepší je samozřejmě po konzultaci s osobou, které se v pojištění vyzná a které důvěřujete. Nejvíce byste měli akcentovat pojistné částky pro případ invalidity, smrti a dlouhodobé pracovní neschopnosti. U výdělečně činných osob v domácnosti by se právě tyto částky neměly podceňovat. Jen v případech podcenění a šetření na pojištění se totiž poté stane, že kvůli jen symbolickému plnění může být pojistka vlastně “na nic”, jelikož nepokryje ani z daleka výpadek příjmů, který vás zastihne.

Pojištění vašeho majetku

Dalším pojištění, které by mělo být samozřejmostí je pojištění majetkubýt samozřejmostí je pojištění majetku. Toto pojištění se zejména váže na vybavení vaší nemovitosti, popřípadě dalších prostor a dalšího majetku. Právě toto pojištění je důležité například pro požár, záplavy či jiné situace, kdy téměř bez možnosti odvrátit nepříznivé podmínky ztratíte svůj majetek, respektive je poškozen. Důležité vedle sjednání tohoto pojištění je však také aktualizace pojistné částky, s kterou pojistná smlouva počítá. Pokud se hodnota vašeho majetku zvyšuje, musíte pojistné částky aktualizovat. Jinak se vám toto pojištění nevyplatí, protože až přijde na pojistnou událost, nemusí vám pojištění pokrýt vaše ztráty.

Pojištění občanské odpovědnosti

Posledním pojištění, které by mělo být základem každé domácnosti, je pojištění občanské odpovědnosti. Často se tomuto druhu pojištění říká také pojistka na blbost. Spočívá v tom, že vám toto pojištění kryje všechny případy, kdy způsobíte škodu jinému a vznikne vám odpovědnost (jako subjektu soukromého práva) nahradit ji. Pojištění tohoto druhu stojí několik set na rok. Při uvědomění si, za co všechno můžete být ve svém občanském životě odpovědí, se to určitě vyplatí. Někdy totiž můžete například při autonehodě způsobit škodu na majetku nebo újmu na zdraví v řádech až milionů korun.

Zdroj náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.