Aktuální pravidla otcovské dovolené

Dítě

Otcovská dovolená je jednou ze sociálních dávek, při kterých má rodič nárok na volno a nahrazení výdělku, o který při tomto volnu přišel. Vztahuje se na období, kdy se v rodině narodí dítě. Dnes se podíváme na podmínky a pravidla této sociální dávky.

Otcovská – o co vlastně jde

Jde o sociální dávku, která pramení z účasti na nemocenském pojištění. Cílem této dávky je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osobu (zpravidla otce), který kvůli mateřství partnerky ztratí krátkodobě výdělek tím, že mu vznikne právo na 14denní otcovskou dovolenou. Otci náleží 14 dní v souvislosti s péčí o novorozence. Stejně tak náleží toto volno osobě, který převzala dítě do péče nahrazující péči rodiče (typicky osvojení). Výplata se nepřerušuje, vyplácí se tedy i v době, kdy je matka v nemocnici. Nelze ji čerpat po dnech.

Termín čerpání si můžete vybrat

Otcovská se čerpá, jak bylo již zmíněno, v rozsahu 14 dní. Rodičovská musí být čerpána v prvních šesti týdnech od narození dítěte. Otec má možnost vybrat si přesný termín v tomto rozmezí.

Výše dávky

Otcovská dovolená, tedy výše dávky, se určuje, stejně jako mnohé jiné sociální dávky, za pomoci vyměřovacího základu. Ten se počítá z rozhodného příjmu otce v době uplynulých 12 měsíců. Tento příjem se redukuje přes redukční hranice. V roce 2022 se do částky 1298 korun za den počítá 100 % této částky, v části od 1298 do 1946 korun denně se počítá základ z 60 % a ve třetí částky od 1946 do 3892 korun denně se započítává 30 % této částky. Nad 3892 korun denního vyměřovacího základu se nepřihlíží. Otcovská pak představuje 70 % takto redukovaného denního vyměřovacího základu.

Podmínky nároku na otcovskou

Aby měla osoba nárok na otcovskou dovolenou, musí splnit následující podmínky. Osoba musí být účastna na nemocenském pojištění. Buď tedy musí jít o zaměstnance či o pracovníka pracujícího na základě dohody (avšak musí překročit potřebný limit výdělku k odvodu pojistného), nebo musí jít o OSVČ, která se dobrovolně účastní nemocenského pojištění. Dále musí být otec zapsán v rodném listě dítěte.

Zdroj: https://www.cssz.cz/otcovska, https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/otcovska-dovolena-v-roce-2022-jak-dlouho-trva-a-jak-je-placena-1386428

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.