Akreditiv: Co si představit pod tímto pojmem

Akreditiv je potvrzení od banky, které zaručuje, že platba kupujícího prodávajícímu bude přijata včas a za správnou částku. V případě, že kupující není schopen provést platbu za nákup, bude banka povinna uhradit celou nebo zbývající částku nákupu. Vzhledem k povaze mezinárodních obchodů, včetně faktorů, jako je vzdálenost, rozdílné zákony v každé zemi a obtížné osobní poznání každé strany, se používání akreditivů stalo velmi důležitým aspektem mezinárodního obchodu.

Jak akreditiv funguje

Protože akreditiv je obvykle obchodovatelným nástrojem, vydávající banka vyplatí příjemce nebo jakoukoli banku jmenovanou příjemcem. Pokud je akreditiv převoditelný, může příjemce oprávnit čerpat právo na čerpání jiného subjektu, jako je firemní mateřský podnik nebo třetí strana. Banky obvykle vyžadují zástavu cenných papírů nebo hotovosti jako kolaterál pro vydání akreditivu.]

Není to zadarmo

Banky vybírají poplatek za služby, obvykle procento velikosti akreditivu. Mezinárodní obchodní komora Jednotná celní správa a praxe pro dokumentární akreditivy dohlíží na akreditivy používané v mezinárodních transakcích. K dispozici je několik typů akreditivů.

Příklad akreditivu

Citibank nabízí akreditivy pro kupující v Latinské Americe, Africe, východní Evropě, Asii a na Středním východě, kteří mohou mít potíže se získáním mezinárodního úvěru. Takové akreditivy pomáhají vývozcům minimalizovat riziko země dovozce a komerční úvěrové riziko emitující banky. Úvěrové dopisy jsou obvykle poskytovány do dvou pracovních dnů, což zaručuje platbu potvrzující pobočkou Citibank. Tato výhoda je zvláště cenná, když se klient nachází v potenciálně nestabilním ekonomickém prostředí.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.