Zrušený let kvůli pandemii. Na co máte nárok.

Letenky

Pokud vám byl zrušen let kvůli pandemii koronaviru, která nyní sužuje celý svět, určitě to není nic příjemného. My se dnes podíváme na to, co s tím dělat. Na co máte nárok? Na to si dnes odpovíme!

Obecné nároky

Pokud odhlédneme od pandemie, máte obecně nárok na bezplatnou péči a ubytování, stejně jako občerstvení, náhradní let a finanční odškodnění. To vše za splnění podmínek. Mezi ně patří to, že společnost, s kterou letíte musí mít sídlo v EU a zároveň cílová či odletová destinace musí bát také v EU. Dále vám vzniká nárok, pokud vám byl odepřen nástup na palubu, zrušený let nebo byl váš let výrazně zpožděny. Odškodnění pak děla od 250 do 600 eur. Jak je tomu však u letů, které byly zrušeny kvůli koronaviru?

Lety neuskutečněné kvůli covid-19

Tato finanční odškodnění, která vyplývají z přímo použitelné evropské legislativy, však nejsou nároky, pokud je let zrušen mimořádnými okolnostmi, kterým nemohl letecký dopravce zabránit, i kdyby zavedl přiměřená opatření. Právě mezi tyto mimořádné okolnosti bohužel pro cestující řadíme i opatření, kvůli kterým se nesmí po světě cestovat a v důsledku takových opatření nemohou letecké společnosti provádět své lety.

Náhradní let

Evropské nařízení také dopravcům ukládá, aby cestujícím nabídli nové náhradní termíny letu. V praxi se však ani toto zadostiučinění nebude provádět snadno. V dnešní době je totiž téměř nemožné stanovit náhradní let, natož pak stanovit náhradní let vzhledem k přání cestujících. Výhodnější tedy pro vás bude vrácení peněz za letenku a či přesměrování na jiný let v pozdější době, nikoli hned po konci pandemie, který je značně nejistý. Určitě tedy se společnostmi komunikujte a chtějte nějakou formu zadostiučinění, vězte však, že situace není dobrá nejen pro lety, ale i pro náhradu takových letů.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.