Zaměstnání na smlouvu a vedlejší příjem: Kdy nemusí zaměstnanec podávat daňové přiznání

práce

Pokud jste zaměstnanec a máte vedlejší příjem, jak je to s daňovým přiznáním? Jak řešit situaci ohledně zúčtování daně za rok 2023, pokud jste nezaměstnaní, odešli jste do starobního důchodu? Co vše je dobré vědět o ročním zúčtování daně?

Většina zaměstnanců využívá tu možnost, že požádá svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Nejinak je tomu i letos v rámci zúčtování daně za rok 2023. Zaměstnanci zpravidla vznikne daňový přeplatek. Nedoplatek na dani nemůže vzniknout, tak jako je tomu v případě daňového přiznání.

Kdo může žádat o roční zúčtování daně

O zúčtování daně mohou však požádat jen ti zaměstnanci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání. Nezaměstnaní a ti, kteří odešli v průběhu loňského roku do starobního důchodu, mohou požádat o zúčtování daně bývalého zaměstnavatele. O roční zúčtování je tak třeba požádat posledního zaměstnavatele do 15. února 2024.

Zaměstnanci, kteří musí podat daňové přiznání

Podání daňového přiznání se týká zaměstnanců, kteří pracovali v některém měsíci pro 2 a více zaměstnavatelů současně a z obou příjmů jim byla odvedena zálohová daň z příjmu, dále zaměstnanci mající mimo zaměstnání další zdanitelné příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, z nájmu a zaměstnanci, kteří mají ostatní zdanitelné příjmy vyšší než 20 tisíc korun za loňský rok.

Zaměstnání a vedlejší příjmy bez nutnosti daňového přiznání

Oproti tomu jsou příjmy, které je možné mít k hlavnímu zaměstnání, aniž byste museli podávat daňové přiznání. Které to jsou? Příjem z dohody o provedení práce s hrubou měsíční odměnou do 10 tisíc korun, přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou nepřekračující výši 4 tisíce korun.

Rovněž netřeba podávat daňové přiznání v případě, že máte kromě příjmu z hlavního zaměstnání ještě příjem z prodeje zděděného bytu, avšak za splnění následující podmínky. Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmů v případě desetiletého časového období mezi nabytím a prodejem nemovitosti. V případě dědictví aktiv, mimo jiné i finanční hotovost, se tak jedná o příjmy plynoucí z dědictví, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny.

Pakliže jste měli ke svému hlavnímu zaměstnání v průběhu roku jednorázový mimořádný příjem do výše 30 tisíc korun, nevzniká povinnost podávat daňové přiznání. Totéž platí i pro autorské honoráře do limitu 10 tisíc korun měsíčně. Pokud jste získali loni finanční dar, například od rodičů jako pomoc s řešením bytové situace apod., není důvod k podání daňového přiznání. Při splnění podmínek jsou dary od daně z příjmů osvobozeny, což je mimo jiné uskutečněno bez finančního limitu u darů od příbuzného v přímé linii. Pakliže nejsou u daru splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, v takovém případě příjem podléhá dani z příjmu.

Zdroj: https://www.finance.cz/545163-kdy-nemusi-zamestnanci-s-dalsimi-prijmy-podavat-danove-priznani/

https://www.e15.cz/finexpert/danove-priznani/danove-priznani-u-zamestnance-kdy-za-vas-zamestnavatel-nevyresi-dane-1412763

Náhledové foto: Pixabay