Windfall tax se bude týkat také pěti českých bank

Peníze

Nově připravovaná daň z neočekávaných zisků, která se také označuje jako daň válečná či cizím slovem windfall tax, by se alespoň dle stávajícího a prezentovaného návrhu ministerstva financí měla týkat také pěti velkých tuzemských bank. Co to pro ně bude znamenat? A bude to znamenat něco pro jejich klienty?

Zvolené kritérium pro banky

Dle návrhu se bude u bank rozhodovat, zda na ně windfall tax dopadne či nikoli, na základě ukazatele čistého úrokového výnosu. Co to je a proč zrovna tento parametr? Jde o ukazatel, který dlouhodobě používá Česká národní banka k rozlišení malých a středních bank. Právě proto vláda volí tento ukazatel, kdy stejně jako Česká národní banka zvolila hranici šesti miliard korun. Pokud tedy měla za minulý rok některá z bank úrokový výnos vyšší, než je hranice šesti miliard korun, pak na ni nová daň z neočekávaných zisků dopadne.

Které banky budou zdaněny?

Pokud se podíváme právě na čísla z předchozího roku, tedy roku 2021, pak vidíme, že nová daň z neočekávaných zisků se bude týkat pěti bank, které na našem trhu fungují, které měly v roce 2021 čistý úrokový výnos vyšší jak šest miliard korun. Jde o Českou spořitelnu s výnosem 31 miliard, ČSOB s 24 miliardami, Komerční banka s 21 miliardami, MONETA Money Bank se skoro 9 miliardami a pětici středních a velkých bank zakončuje Raiffeisenbank s 7,6 miliardami korun na úrokových výnosech za rok 2021. Pokud tedy těmto bankám vznikne v následujících měsících a letech neočekávaný zisk ve smyslu příslušného zákona, pak bude daněn.

Banky navrhují alternativu

Bankám se toto zdanění nelíbí. Sazba činí 60 % z neočekávaného zisku, a tak ztratí významnou část peněz. Když již bylo jasné, že nová daň dopadne i na ně, začaly banky prostřednictvím České bankovní asociace navrhovat alternativy, které by odvrátily jejich zdanění. Banky navrhovaly podporovat dostupné bydlení, financovat státní fond dopravní infrastruktury, pomoci lidem s pokrytím jejich finančních závazků, investovat do digitalizace státu a navýšit kapitál Národní rozvojové banky.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/pet-ceskych-bank-bude-platit-windfall-tax/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-ocima-byznysu-windfall-tax-banky-maji-mesice-aby-vymyslely-jak-pristi-rok-nevydelat-216314

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.