Sčítání

Lidé

Sčítaní lidu: Nevhodná doba, nešťastné řešení

Tak lide, budeme se sčítat. Slovo lid je prapodivné, vždyť já sám jsem spíše člověkem než nějakým lidem, masou, ovečkami atd. Nuž,…