Platy pedogogů

Platy učitelů

Zvýšení platů učitelů: Návrh platových tarifů počítá s 9 %

Právě dnes zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky k připomínkování návrh platových tarifů pro nadcházející rok. Jedná se o nařízení, jímž…