Mimořádná okamžitá pomoc nárok

Kdo má nárok na mimořádnou okamžitou pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je jedna z dávek našeho sociálního systému. Dnes se společně podíváme na to, kdo na tuto dávku má nárok, a…