Eet aktuálně

EET

EET v pohostinství

Zákon o EET (elektronické evidenci tržeb) byl schválen, nabyl platnosti i účinnosti. Od loňského prosince je tedy každý subjekt podnikající…