Snaha ušetřit za montáž fotovoltaiky se může vymstít

solar

Fotovoltaické elektrárny zažívají opět po delší době žně. Za první půlrok bylo zprovozněno více 45 197 fotovoltaických elektráren. Ve srovnání s předchozím rokem je toto číslo o čtvrtinu vyšší. Co ale také vzrostlo, tak počet požárů těchto systémů. Od začátku roku do konce července bylo hlášeno 45 požárů fotovoltaiky. Předchozí roky bylo nejvíce patnáct požárů, vloni dvacet devět. Podle inženýrské komory je na vině přibývajících požárů neodborná instalace fotovoltaik a podcenění její bezpečnosti. S těmito informacemi přišla na začátku týdne Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Opravdu se nesnažte ušetřit

Rozhodně nestojí za to šetřit na montáži, pokud nemáte žádné zkušenosti nebo znalosti, co se týče instalace tohoto zařízení. Mnoho lidí se totiž snaží ušetřit peníze. Raději si tento systém zapojí sami, než ab si zaplatili odborný servis. Spoléhají se tak často na různé návody, které jsou dostupné na internetu, a také na nejlevnější materiál. Nesprávný návrh řešení, nevhodný materiál a neodborná manipulace vede k většímu riziku vzniku požáru. To se v celkovém součtu nemusí vůbec vyplatit a místo ušetřených peněz zaplatíte ve skutečnosti daleko více, než kdybyste si zaplatili odbornou pomoc. Ohroženy tak mohou být nejen nemovitosti, ale také lidské životy. A to nejen vaše, ale i sousedů.

Další důvody příčiny vzniku požáru

Jaké přesné důvody tedy stojí za příčinou vzniku požáru?

  • zkrat v rozvodech a elektrických zařízení,
  • konektory na kabeláži pod stejnosměrným napětím,
  • hořlavé obaly kabelů a nekvalitní zařízení (měniče napětí, odpojovače a optimizéry.

Svou roli hraje také umístění technických zařízení i neřešené průchody elektroinstalace konstrukcí. Odborníci upozorňují také na nekvalitní bateriová úložiště a na špatnou ochranu před potencionálním zásahem blesku.

Když už dojde k požáru, tak může dojít k situaci, kdy hasiči mohou přestat hasit. Většinou se jedná o situaci u rodinných domů s FVE s napětím ve stejnosměrné části 600 až 800 voltů. Hranice 400 voltů a výš je pro hasiče smrtelná. Přerušované hašení prodlužuje dobu požáru.

pozar

Foto: Pixabay

Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost by měla být středobodem vašeho zájmu, pokud hodláte investovat do fotovoltaiky. V žádném případě se tedy nevyplatí z hlediska bezpečnosti šetřit na bezpečnosti systému. Proto při výběru fotovoltaiky vyberte pouze renomované společnosti nebo vysoce hodnocené jedince, co vám provedou montáž. Vyvarujte se podvodníkům, kterých se v posledních měsících vyrojilo. V zájmu bezpečnosti si nechte zpracovat řešení pro požární bezpečnost. Důležitým prvkem instalace je možnost deaktivace této elektrárny.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-pozaru-fotovoltaik-pribyva-podle-komory-za-to-mohou-neodborne-instalace-40441834https://www.ckait.cz/pozaru-fotovoltaik-pribyva-podle-ckait-lide-podcenuji-bezpecnost-instalaci

Náhledové foto: Pixabay