Školné na VŠ zatím není, platí se ale prodlužování studia. Kolik?

Univerzita

Zavedení školného je na spadnutí. Přesto ale na řadě vysokých škol již studenti dávno platí. Mezi fakultami a jednotlivými obory se sice ceny za prodloužené studium výrazně liší, vesměs ale platí, že ať již student nedokončí školu v daném termínu z jakéhokoliv důvodu, je většinou nucen v případě zájmu o dokončení studia uhradit školné. Pokud byl důvodem neúspěch u zkoušek nebo přerušení studia ze strany studenta, nemá na dokončení školy bez zaplacení student nárok. Náklady s tím spojené si musí hradit sám.

Jak vysoké poplatky na vysokých školách jsou?

Někteří studenti studují na více vysokých školách, jiní při vysoké škole i pracují. I proto nemusí být možné v takovýchto případech školu dokončit. Pokud si pak například rok chybějícího studia student nedoplatí, školu nemůže dokončit.

Výši poplatků si určuje každá vysoká škola sama. Ceny se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Poplatek na Univerzitě Karlově v akademickém roce 2023/2024 činí 57 500 Kč, na Masarykově univerzitě činí částka 36 000 Kč, Univerzita Palackého v Olomouci je levnější, zde zaplatí studenti za prodloužení studia o jeden rok 20 000 Kč. Ceny se přitom liší i mezi jednotlivými fakultami.

Univerzita

Foto: Pixabay

Výjimky existují

Pokud dobu studia překročíte jen o pár dní nebo několik málo týdnů, je možné se odvolat a poplatky neplatit. Pokud ale pro přerušení studia nebyl žádný vážný důvod, a to je významně delší, poplatky se nepromíjí. Vážnou nemoc či snad úmrtí v rodině nebo péče o blízké se naopak považují za důvod ke zvážení celé situace. Postihne-li studenta ale vážnější zdravotní komplikace, bude své problémy muset doložit písemně v podobě zprávy od lékaře.

Jestliže se bude jednat o premiantského studenta, je možné také poplatky za prodloužení studia odpustit, student si však musí na škole o tuto úlevu zažádat.

Zdroje informací: https://student.finance.cz/544250-poplatky-za-delsi-a-dalsi-studium-na-vysokych-skolach-2022-2023/

https://pages.pedf.cuni.cz/pedinfo/studium/delka-studia-a-poplatky/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.