Přiznání k dani z nemovitých věcí: Pozor na termín a změny od ledna 2024

nemovitost

Stali jste se v loňském roce vlastníkem nemovitosti? Koupili jste v roce 2023 pozemek? Nebo jste naopak získali nemovitost darem? Pronajímáte přes Airbnb? Pak vás čeká povinnost v rámci podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdy je nejzazší termín pro podání? Na co si dát pozor ohledně změn od letošního roku 2024?

Změny rozhodné pro vyměření daně

Koupě pozemku, zdanitelné stavby, bytové či nebytové jednotky, prodej či darování pozemku, nástavba, přístavba nebo likvidace zdanitelné stavby, změna výměru pozemku, nabytí nemovité věci darem či děděním.

V těchto případech je povinností daň přiznat podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. V případě podstatné změny pak prostřednictvím podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání stačí jen uvést nastalé změny a výpočet celkové daně. Dílčí daňové přiznání není možné podat elektronicky.

Zásadní změny od ledna 2024

V rámci konsolidačního balíčku dochází i zde k podstatným změnám. Daň nově musí přiznat nikoli majitelé, ale uživatelé pozemku, které vlastní Státní pozemkový úřad, dále uživatelé nemovité věci, kterou vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a rovněž uživatelé jednotky či budovy, jejichž vlastník není znám. Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se nově týká i toho, kdo získal stavební povolení či už staví budovu na pozemku, kde již stojí jiná budova. Nově tak nehraje roli, zda na stejném pozemku stojí jiná budova či nikoli.

Rovněž tak ten, kdo pronajímá v obytném době či v jednotce místnost, jako právě například přes Airbnb a současně tak v souvislosti s tím poskytuje další služby, jako jsou úklid, vynášení odpadků apod., tak musí podat daňové přiznání a za danou místnost uplatnit zvýšení daně. Přiznání musí podat rovněž ten, kdo jednotku přiznává pro bydlení, ve které je místnost využívána k podnikání v oboru ubytování, tj. místnost pronajímá a zároveň poskytuje služby. Přiznat daň bez nároku na osvobození musí nově také ten, kdo vlastní jiný než lesní pozemek, na němž se nacházejí hospodářské lesy pod vlivem emisí zařazené do pásma ohrožení A a B.

Garáž aneb záludnost ohledně zapsání v katastru nemovitostí

Pokud máte objekt, jenž je zapsán v katastru nemovitostí jako garáž (L), tak je třeba si zkontrolovat, zda jste jej skutečně uvedli v přiznání jako garáž. Pokud ne, tak je nutné tak učinit. Jde o to, že nově už není možné garáž danit dle způsobu faktického užívání, pokud slouží například jako sklad, ale je zapsána jako garáž, nelze ji nově přiznat jako příslušenství k obytnému domu. A to platí i opačně. Vlastník objektu, který využívá jako garáž, ale v katastru nemovitostí tak není uvedeno, nemůže nově přiznávat jako garáž. U garáží, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, se však podle finanční správy nic nemění.

Termín přiznání do konce ledna

Přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné podat do 31. ledna 2024. Týká se tak všech majitelů, kteří nabyli v uplynulém roce nemovitost. Pakliže vlastníte nemovitou věc již déle, vztahuje se na vás jen platba daně v květnu.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/danove-priznani/termin-podani-danoveho-priznani

https://www.businessinfo.cz/clanky/priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-podejte-do-konce-ledna-pozor-na-zmeny/

Náhledové foto: Pixabay