Postupné otevírání škol bude probíhat ve 3 fázích, má ale několik nedostatků

Školák

Začíná se konečně mluvit o otevírání škol. Počty nově nakažených začínají klesat, a tak samozřejmě MŠMT přichází s plánem postupného otevření vzdělávacích institucí. Verzi materiálu získala Pedagogická komora, má probíhat ve třech fázích. My se na tento materiál podíváme podrobněji, přidáme také grafy týkající se počtu pozitivně testovaných a hospitalizovaných dětí.  

Plán je napojen na systém PES

Zmiňovaný plán je vytvořen s ohledem na systém PES, o jehož faktické funkčnosti se už několikrát dalo s úspěchem pochybovat. V první fázi by mělo dojít k redukci kontaktů pod úroveň 33 % běžného stavu, ve druhé pod 47 % běžného stavu. Třetí fáze se týká povolení extrakurikulárních aktivit.

Konkrétní znění plánování otevírání škol

První fáze:

  1. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.
  2. ZŠ – 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 320 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř. 45 tis. v malých školách), tj. ca 32 % všech žáků ZŠ.
  3. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na zhruba 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.
  4. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků, týká se ca 40 tisíc studentů, tj. 13 % běžného stavu na menší část výuky.
  5. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

Druhá fáze:

  1. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.
  2. ZŠ – 1. a 2. stupeň + odpovídající tř. gymnázia a konzervatoře rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku ca 540 tisíc žáků ve škole (27 tis. ve spec. tř., 45 tis. v malých školách), tj. ca 54 % všech žáků ZŠ.
  3. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se ca 180 tisíc žáků ve škole, tj. ca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů, tedy jen na 50 % výuky. Kontakty by tak měly být redukovány na ca 23 % běžného stavu.
  4. VŠ – praktická výuka všech ročníků, týká se ca 123 tisíc studentů, tj. 40 % běžného stavu na menší část výuky.
  5. Studijní skupiny a individuální konzultace – odhadujeme vliv na úrovni maximálně jednotek procent celkového počtu žáků a studentů.

Třetí fáze umožňuje, navíc extrakurikulární aktivity, nikoli zásadní nárůst objemu dětí, žáků a studentů v prezenční výuce.

Zdroj info: Pedagogická komora

Nakažené děti

Zdroj grafiky: Pedagogická komora

V materiálu některé věci chybí

Kdy se otevřou mateřské školy pro děti do čtyř let? Tato informace v materiálu poněkud chybí. Pokud učitelky na prvním stupni nebudou moci dát své děti do školy, budou muset zůstat na ošetřovném. Prezenčně tak vyučovat nebudou moci. jak bude probíhat preventivní testování dětí? To zatím také nikdo pořádně neví. Pracovníci ve škole nebudou moci dohledovat antigenní testy dětí, nejsou to žádní zdravotníci. Konzultace ministra Plagy s učiteli a řediteli je dle Pedagogické komory také minimální, spíše žádná. Počty hospitalizovaných dětí aktuálně nijak výrazně neklesají, což není zrovna nejlepší zpráva. Ostatně podívat se můžete přímo do grafu, který pro Pedagogickou komoru, z. s., zpracoval datový analytik Michal Bauer.    

Hospitalizované děti

Zdroj grafiky: Pedagogická komora

Nouzový stav už zřejmě nebude

Vypadá to tak, že už o něj vláda dále žádat nebude, nicméně moc se toho asi nezmění. Děti do škol musí, otázkou zůstává, zdali už nastal čas, nebo nikoli.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.