Podpora v nezaměstnanosti v roce 2018

Půjčka

Pokud dostanete vyhazova z práce, určitě vítáte podporu v nezaměstnanosti, jako prostředek vypořádání se s šokem ztráty zaměstnání a alespoň částečnému vykrytí deficitu po ztrátě příjmů. Jaké parametry tato podpora má? Sociální dávka se v roce 2018 trochu změnila a my se na tyto změny společně dnes podíváme.

Hlavní podmínky

Na tuto sociální dávku máte nárok tehdy, pokud jste získali v rozhodném období (tedy v posledních dvou letech před evidencí uchazečů o zaměstnání) dobu důchodového pojištění, která je 12 měsíců nebo delší. Do této doby se však nepočítá doba pojištění, kterou jste získali v době, kdy jste byli vedeni právě v této evidenci. Další podmínkou je to, že jste požádali Úřad práce, tedy jeho krajkou pobočku, o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, a tedy poskytnutí o podpory v nezaměstnanosti. Poslední podmínka je také jasná – nesmíte být starobním důchodcem v době přiznání podpory.

Jak dlouho můžeme být „na podpoře“

Další otázkou je doba pobírání této sociální dávky – podpory v nezaměstnanosti. Této době pobírání se říká podpůrčí doba, a ne u každého je stejná. Rozhodující je totiž váš věk (ke dni podání žádosti):

a)       5 měsíců podpůrčí doby pro lidi do 50 let,

b)      8 měsíců podpůrčí doby pro lidi od 50 do 55 let,

c)       11 měsíců podpůrčí doby pro lidi nad 55 let.

Pokud máte z bývalého zaměstnání právo na odstupné, podpora se vám poskytuje až po vyplacení těchto částek.

Výše podpory

No a kolik tedy dostanete? Existuje více sazeb této podpory. Běžná sazba činí 65 % vašeho průměrného měsíčního výdělku první 2 měsíce. Poté další 2 měsíce je to 50 % a zbývající část podpůrné doby 45 %. Nižší sazba se týká ukončení zaměstnání bez vážného důvodu.  Pokud jste tedy ztratili práci tak, že jste ukončili zaměstnání sami nebo dohodou bez vážného důvodu, máte nárok na 45 % sazbu po celou dobu. Nulová sazba se pak týká případů, kdy je zaměstnání ukončeno kvůli porušení pracovní kázně a podobně.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.